Hummingbird là gì? Cách hoạt động của Hummingbird Update

24/09/2023
Hummingbird là gì? Cách hoạt động của Hummingbird Update  – Bạn đang đang tìm hiểu về Hummingbird là gì? Lý do cho sự xuất hiện thuật toán này được xem là bước đột phá lớn nhất mà Google từng...

Định nghĩa Featured Snippet là gì? Vai trò của thẻ Rich là gì?

24/09/2023
Định nghĩa Featured Snippet là gì? Vai trò của thẻ Rich là gì? – Featured Snippet là gì? Những chia sẻ bên dưới sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về Snippet là gì, Featured Snippet là gì. Cũng...

Breadcrumbs là gì? Những loại Breadcrumbs điển hình

24/09/2023
Breadcrumbs là gì? Những loại Breadcrumbs điển hình – Thuật ngữ breadcrumbs là một khái niệm không mấy phổ biến trong SEO và không phải SEOer hay SME SEO cũng biết hoặc dành sự quan tâm đến thuật ngữ...

Thuật toán Google Penguin là gì? Tại sao Google Penguin lại thực sự cần thiết

24/09/2023
Thuật toán Google Penguin là gì? Tại sao Google Penguin lại thực sự cần thiết – Google Penguin (Google Penguin Algorithm) là một thuật toán chống spam của Google, được tạo ra nhằm ngăn chặn các hành vi spam...