Mẫu lập kế hoạch kinh doanh

Mau Ke Hoach Kd

Mẫu lập kế hoạch kinh doanh (Business Planning Template) là một tài liệu hoặc công cụ được sử dụng để xác định, tổ chức và mô tả chi tiết các khía cạnh quan trọng của một doanh nghiệp hoặc dự án kinh doanh. Mục tiêu chính của mẫu lập kế hoạch kinh doanh là giúp bạn thiết lập một kế hoạch chi tiết cho hoạt động kinh doanh của mình, từ việc xác định mục tiêu kinh doanh đến cách thực hiện và đánh giá kế hoạch.

Làm thế nào để xác định mục tiêu và mục đích chính của kế hoạch kinh doanh?

Mục tiêu và mục đích chính của kế hoạch kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Để theo dõi và đánh giá hiệu suất, những mục tiêu và mục đích này cần phải được xác định một cách rõ ràng và cụ thể. Dưới đây là một số bước để xác định mục tiêu và mục đích chính của kế hoạch kinh doanh:

 1. Xác định Tầm Nhìn và Sứ Mệnh: Bắt đầu bằng việc xác định tầm nhìn và sứ mệnh của doanh nghiệp. Tầm nhìn là một bức tranh tổng thể về tương lai mà doanh nghiệp muốn đạt được, trong khi sứ mệnh là tuyên bố về lý do tồn tại của doanh nghiệp.

 2. Phân Tích Môi Trường Kinh Doanh: Tiến hành phân tích môi trường kinh doanh để hiểu sâu hơn về thị trường mục tiêu, đối thủ cạnh tranh và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến hoạt động của bạn.

 3. Xác định Mục Tiêu Cụ Thể: Đặt ra những mục tiêu cụ thể mà bạn muốn đạt được trong một khoảng thời gian xác định. Những mục tiêu này cần phải có khả năng đo lường, thời hạn xác định, và phải liên quan chặt chẽ đến chiến lược tổng thể.

 4. Xác định Mục Đích Chính: Mục đích chính là những mục tiêu tổng quát mà bạn muốn đạt được. Điều quan trọng là mục đích này phải phản ánh tầm nhìn và sứ mệnh của doanh nghiệp một cách rõ ràng.

Dưới đây là một số ví dụ về mục tiêu và mục đích chính của kế hoạch kinh doanh:

Mục tiêu: Đạt tỷ lệ tăng trưởng doanh số bán hàng 20% trong năm tới. Mục đích chính: Trở thành nhà cung cấp hàng đầu trong ngành.

Bằng cách xác định mục tiêu và mục đích chính một cách rõ ràng và cụ thể, doanh nghiệp có thể đảm bảo rằng kế hoạch kinh doanh của họ thích hợp với tầm nhìn và sứ mệnh của doanh nghiệp và có khả năng đạt được hiệu quả cao.

Dưới đây là một số mẹo để xác định mục tiêu và mục đích chính của kế hoạch kinh doanh:

 1. Tham khảo ý kiến của các chuyên gia: Sử dụng sự hiệp thông từ các chuyên gia để xác định mục tiêu và mục đích chính phù hợp với doanh nghiệp của bạn.

 2. Tận dụng các công cụ và nguồn lực có sẵn: Có nhiều công cụ và nguồn lực có sẵn để giúp bạn xác định mục tiêu và mục đích chính.

 3. Luôn cập nhật: Mục tiêu và mục đích chính cần được cập nhật khi doanh nghiệp phát triển và thay đổi.

Ke Hoach Kinh Doanh

Xác định nguồn lực và ngân sách cần thiết cho kế hoạch kinh doanh?

Nguồn lực và ngân sách đóng vai trò quan trọng trong quá trình kế hoạch kinh doanh. Nguồn lực bao gồm mọi yếu tố cần thiết cho hoạt động và phát triển của doanh nghiệp, bao gồm con người, tài sản, tài chính và thông tin. Ngân sách, từ phía khác, là kế hoạch chi tiêu cho các hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định.

Để xác định nguồn lực và ngân sách cần thiết cho kế hoạch kinh doanh, quá trình này cần được thực hiện một cách cẩn thận và kỹ lưỡng. Dưới đây là một số bước để xác định những yếu tố này:

 1. Xác định Mục Tiêu và Mục Đích Chính: Mục tiêu và mục đích chính của doanh nghiệp sẽ hướng dẫn việc xác định nguồn lực và ngân sách cần thiết. Chúng sẽ định rõ hướng đi và phạm vi của kế hoạch kinh doanh.

 2. Phân Tích Môi Trường Kinh Doanh: Phân tích môi trường kinh doanh giúp xác định những yếu tố nào có thể ảnh hưởng đến nhu cầu về nguồn lực và ngân sách. Điều này bao gồm thị trường, đối thủ, và các yếu tố môi trường.

 3. Xác Định Các Hoạt Động Cần Thực Hiện: Doanh nghiệp cần xác định các hoạt động cần thực hiện để đạt được mục tiêu và mục đích của họ. Các hoạt động này có thể bao gồm sản xuất, tiếp thị, nghiên cứu và phát triển, và hỗ trợ khách hàng.

 4. Xác Định Nguồn Lực Cần Thiết: Cần xác định nguồn lực cụ thể cần thiết cho từng hoạt động. Điều này có thể là con người, máy móc, vốn tài chính, và công nghệ.

 5. Xác Định Ngân Búdget Cho Các Hoạt Động: Cuối cùng, doanh nghiệp cần xác định ngân búdget cho mỗi hoạt động dựa trên chi phí liên quan đến nguồn lực cần thiết.

Dưới đây là một số ví dụ về nguồn lực và ngân sách cần thiết cho kế hoạch kinh doanh:

 • Nguồn lực: nhân viên, thiết bị, vốn tài chính, công nghệ.
 • Ngân sách: tiền lương, mua sắm thiết bị, tiền quảng cáo, ngân sách nghiên cứu và phát triển, tiền dịch vụ khách hàng.

Bằng cách xác định nguồn lực và ngân sách một cách chính xác, doanh nghiệp có thể đảm bảo rằng kế hoạch kinh doanh của họ có khả năng thực hiện một cách hiệu quả và đạt được mục tiêu và mục đích chính.

Dưới đây là một số mẹo để xác định nguồn lực và ngân sách:

 1. Tham Khảo Ý Kiến Của Chuyên Gia: Hãy tận dụng sự hiệp thông từ các chuyên gia để đảm bảo rằng bạn xác định nguồn lực và ngân sách phù hợp với kế hoạch kinh doanh của bạn.

 2. Sử Dụng Các Công Cụ và Nguồn Lực Có Sẵn: Có nhiều công cụ và nguồn lực có sẵn để hỗ trợ việc xác định nguồn lực và ngân sách.

 3. Luôn Cập Nhật: Nguồn lực và ngân sách cần được cập nhật thường xuyên, đặc biệt khi doanh nghiệp phát triển và thay đổi.

Tạo chiến lược tiếp thị và quảng cáo trong kế hoạch kinh doanh?

Chiến lược tiếp thị và quảng cáo đóng một vai trò quan trọng trong kế hoạch kinh doanh. Đây là những bước để xây dựng chiến lược tiếp thị và quảng cáo trong kế hoạch kinh doanh:

 1. Xác định Mục Tiêu Tiếp thị: Mục tiêu tiếp thị là những gì doanh nghiệp muốn đạt được thông qua chiến dịch tiếp thị và quảng cáo. Chúng cần phải cụ thể, có thể đo lường, có khả năng đạt được, liên quan đến mục tiêu tổng thể và có thời hạn cụ thể.

 2. Phân Tích Thị Trường Mục Tiêu: Thị trường mục tiêu là nhóm người mà doanh nghiệp muốn tiếp cận với sản phẩm hoặc dịch vụ của họ. Phân tích thị trường mục tiêu giúp hiểu rõ hơn về nhu cầu, mong muốn và xu hướng của khách hàng trong nhóm này.

 3. Xác Định Kênh Tiếp thị và Quảng Cáo Thích Hợp: Điều này bao gồm việc lựa chọn các kênh tiếp thị và quảng cáo phù hợp với thị trường mục tiêu và mục tiêu tiếp thị. Các kênh có thể là quảng cáo trực tuyến, truyền hình, radio, nội dung truyền thông xã hội, email marketing, và nhiều tùy chọn khác.

 4. Xây Dựng Thông Điệp Tiếp thị: Thông điệp tiếp thị là những gì doanh nghiệp muốn truyền đạt đến thị trường mục tiêu. Thông điệp cần phải rõ ràng, ngắn gọn và dễ hiểu để tạo ấn tượng mạnh mẽ cho khách hàng.

 5. Lập Ngân Sách Tiếp thị và Quảng Cáo: Xác định ngân sách cho mỗi hoạt động tiếp thị và quảng cáo dựa trên mục tiêu tiếp thị và các kênh đã chọn. Điều này đảm bảo sử dụng tài nguyên tài chính hiệu quả.

 6. Theo Dõi và Đo Lường Kết Quả: Quá trình tiếp thị và quảng cáo cần được theo dõi và đo lường để đánh giá hiệu suất. Điều này giúp xác định những gì hoạt động và những gì cần được điều chỉnh.

Dưới đây là một số mẹo để xây dựng chiến lược tiếp thị và quảng cáo hiệu quả:

 • Tập trung vào thị trường mục tiêu để đảm bảo rằng chiến lược tiếp thị và quảng cáo được thiết kế phù hợp.
 • Lựa chọn các kênh tiếp thị và quảng cáo phù hợp với thị trường mục tiêu và mục tiêu tiếp thị.
 • Xây dựng thông điệp tiếp thị rõ ràng và hiệu quả để tạo sự kết nối với khách hàng.
 • Đảm bảo ngân sách tiếp thị và quảng cáo hợp lý để không tiêu quá mức.
 • Theo dõi và đo lường kết quả để hiểu rõ hiệu suất của chiến dịch tiếp thị và quảng cáo.

Lap Ke Hoach Kinh Doanh Du An

Xác định cơ cấu tổ chức và nguồn lực cần thiết cho kế hoạch kinh doanh?

Cơ cấu tổ chức và nguồn lực đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch kinh doanh. Dưới đây là những bước để xác định cơ cấu tổ chức và nguồn lực cần thiết trong kế hoạch kinh doanh:

 1. Xác định Mục Tiêu và Mục Đích Chính: Mục tiêu và mục đích kinh doanh giúp định hình cơ cấu tổ chức và nguồn lực cần thiết. Chúng cung cấp hướng dẫn cho cơ cấu và nguồn lực để đảm bảo rằng chúng phù hợp với mục tiêu tổng quan của doanh nghiệp.

 2. Phân Tích Môi Trường Kinh Doanh: Điều này đảm bảo rằng cơ cấu tổ chức và nguồn lực phản ánh những thay đổi và yếu tố trong môi trường kinh doanh, chẳng hạn như thị trường, đối thủ cạnh tranh, và xu hướng ngành.

 3. Xác Định Các Hoạt Động Cần Thực Hiện: Các hoạt động cần phải được xác định dựa trên mục tiêu và mục đích kinh doanh. Điều này bao gồm việc xác định công việc cụ thể cần thực hiện để đạt được các mục tiêu này.

 4. Xác Định Nhiệm Vụ và Trách Nhiệm: Mỗi vị trí trong cơ cấu tổ chức cần được xác định với các nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể. Điều này giúp đảm bảo rõ ràng và hiệu quả trong việc quản lý và thực hiện công việc.

 5. Xác Định Nguồn Lực Cần Thiết: Điều này bao gồm việc xác định nguồn lực như nhân lực, tài sản vật chất, tài chính, và thông tin cần thiết để thực hiện các hoạt động kinh doanh.

Dưới đây là một số ví dụ về cơ cấu tổ chức và nguồn lực cần thiết cho kế hoạch kinh doanh:

Cơ Cấu Tổ Chức: Cơ cấu theo chức năng, cơ cấu theo sản phẩm, cơ cấu theo địa lý.

Nguồn Lực: Nhân viên chuyên nghiệp, cơ sở hạ tầng, quỹ đầu tư, hệ thống thông tin.

Bằng cách xác định cơ cấu tổ chức và nguồn lực cần thiết một cách chính xác, doanh nghiệp có thể đảm bảo rằng kế hoạch kinh doanh của họ được thực hiện một cách hiệu quả và đạt được các mục tiêu và mục đích của họ.

Dưới đây là một số mẹo để xác định cơ cấu tổ chức và nguồn lực cần thiết cho kế hoạch kinh doanh:

 • Tìm kiếm ý kiến từ các chuyên gia hoặc tư vấn ngoại bên để có cái nhìn bên ngoài về cơ cấu và nguồn lực phù hợp.

 • Sử dụng các công cụ và tài liệu tham khảo có sẵn để hỗ trợ quá trình xác định cơ cấu tổ chức và nguồn lực.

 • Luôn duy trì sự linh hoạt và cập nhật cơ cấu tổ chức và nguồn lực khi doanh nghiệp phát triển và thay đổi.

Làm thế nào để đánh giá và theo dõi hiệu suất của kế hoạch kinh doanh và điều chỉnh theo thời gian?

Đánh giá và theo dõi hiệu suất kế hoạch kinh doanh là một phần quan trọng để đảm bảo rằng doanh nghiệp duy trì đúng hướng và đạt được các mục tiêu đề ra. Dưới đây là các bước để tiến hành quá trình đánh giá và theo dõi hiệu suất kế hoạch kinh doanh:

 1. Xác định Chỉ số Hiệu Suất Chính (KPI): Chọn ra các chỉ số hiệu suất chính mà doanh nghiệp muốn theo dõi. Các KPI này nên được chọn sao cho phản ánh mục tiêu và mục đích chính của kế hoạch kinh doanh.

 2. Thu thập Dữ liệu: Dữ liệu liên quan đến các KPI cần phải được thu thập định kỳ. Dữ liệu này có thể bắt nguồn từ nhiều nguồn khác nhau như hệ thống kế toán, CRM, báo cáo hoặc khảo sát khách hàng.

 3. Phân Tích Dữ Liệu: Dữ liệu thu thập được cần phải được phân tích để hiểu hiệu suất của doanh nghiệp. Công cụ và phương pháp phân tích dữ liệu sẽ phụ thuộc vào loại dữ liệu và KPI cụ thể.

 4. Đưa ra Điều Chỉnh: Nếu KPI không đạt mục tiêu hoặc không theo đúng hướng, cần phải xem xét và đưa ra các điều chỉnh cần thiết. Các điều chỉnh này có thể liên quan đến thay đổi chiến lược, mục tiêu, hoặc cách phân bổ nguồn lực.

Dưới đây là một số mẹo cho quá trình đánh giá và theo dõi hiệu suất kế hoạch kinh doanh:

 • Theo dõi Thường Xuyên: Đánh giá và theo dõi nên được thực hiện thường xuyên để cập nhật tình hình hiệu suất và có thể đưa ra điều chỉnh kịp thời.

 • Sử dụng Công Cụ và Tài Liệu: Sử dụng các công cụ và tài liệu tham khảo sẵn có để hỗ trợ quá trình đánh giá và theo dõi hiệu suất.

 • Tham Khảo Ý Kiến Chuyên Gia: Sự đánh giá từ các chuyên gia hoặc người có kinh nghiệm có thể giúp cải thiện quá trình đánh giá và điều chỉnh hiệu suất.

 • Điều chỉnh Theo Hệ Thống: Các điều chỉnh nên được thực hiện một cách có hệ thống để đảm bảo hiệu quả và đồng bộ với mục tiêu kế hoạch kinh doanh.

 • Tìm Hiểu Nguyên Nhân: Trước khi đưa ra điều chỉnh, cần tìm hiểu nguyên nhân gây ra sự không hiệu quả. Điều này giúp đảm bảo rằng các điều chỉnh được đưa ra mục đích.

Bằng cách thực hiện đánh giá và theo dõi hiệu suất kế hoạch kinh doanh và điều chỉnh khi cần, doanh nghiệp có thể đảm bảo rằng họ duy trì đúng hướng và đạt được mục tiêu của mình.

Xác định các chỉ số và mục tiêu đo lường hiệu suất kinh doanh?

Các Chỉ số Hiệu Suất Kinh Doanh (KPI) và mục tiêu đo lường hiệu suất là công cụ quan trọng để đánh giá hiệu suất của doanh nghiệp. KPI giúp theo dõi tiến độ của doanh nghiệp so với các mục tiêu đã đề ra và xác định các lĩnh vực cần cải thiện.

Có nhiều loại KPI khác nhau, mỗi loại được sử dụng để đo lường một khía cạnh cụ thể của hiệu suất kinh doanh. Dưới đây là một số ví dụ về các KPI phổ biến:

 1. Doanh thu: Là tổng số tiền mà doanh nghiệp kiếm được từ việc bán hàng.

 2. Lợi nhuận: Là số tiền mà doanh nghiệp kiếm được sau khi trừ đi tất cả các chi phí.

 3. Mức độ hài lòng của khách hàng: Đo lường mức độ hài lòng của khách hàng với sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp.

 4. Tỷ lệ giữ chân khách hàng: Đo lường tỷ lệ phần trăm khách hàng tiếp tục sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp sau khi mua lần đầu tiên.

 5. Tỷ lệ chuyển đổi: Đo lường tỷ lệ phần trăm khách hàng thực hiện hành động mong muốn, chẳng hạn như mua hàng hoặc đăng ký nhận bản tin.

Để xác định các KPI phù hợp, doanh nghiệp cần phải xem xét các mục tiêu kinh doanh của họ. Các KPI nên được lựa chọn để đo lường các khía cạnh của hiệu suất kinh doanh liên quan trực tiếp đến các mục tiêu này.

Dưới đây là một số bước để xác định các KPI phù hợp:

 1. Xác định các mục tiêu kinh doanh: Trước khi xác định các KPI, doanh nghiệp cần phải xác định các mục tiêu kinh doanh của mình. Mục tiêu kinh doanh là những gì doanh nghiệp muốn đạt được trong một khoảng thời gian cụ thể.

 2. Liệt kê các khía cạnh của hiệu suất kinh doanh: Sau khi xác định các mục tiêu kinh doanh, doanh nghiệp cần phải liệt kê các khía cạnh của hiệu suất kinh doanh liên quan đến các mục tiêu này.

 3. Lựa chọn các KPI phù hợp: Từ danh sách các khía cạnh của hiệu suất kinh doanh, doanh nghiệp cần lựa chọn các KPI phù hợp để đo lường các khía cạnh này.

 4. Xác định các ngưỡng mục tiêu: Mỗi KPI cần có một ngưỡng mục tiêu để xác định mức độ hiệu quả của doanh nghiệp.

Sau khi xác định các KPI phù hợp, doanh nghiệp cần theo dõi các KPI này một cách thường xuyên để đảm bảo rằng họ đang đi đúng hướng. Nếu hiệu suất của doanh nghiệp không đạt được mục tiêu, cần phải đưa ra các điều chỉnh cần thiết.

Dưới đây là một số mẹo để xác định các KPI hiệu quả:

 • Chọn các KPI có thể đo lường được: Các KPI cần phải có thể đo lường được để doanh nghiệp có thể theo dõi và đánh giá hiệu suất của mình.

 • Chọn các KPI có liên quan: Các KPI cần phải liên quan đến các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.

 • Chọn các KPI có thể so sánh được: Các KPI cần phải có thể so sánh được với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành.

Ví dụ: nếu mục tiêu kinh doanh của một doanh nghiệp là tăng doanh thu, các KPI phù hợp có thể bao gồm:

 • **Doanh thu hàng tháng
 • **Doanh thu hàng quý
 • **Doanh thu hàng năm
 • **Tăng trưởng doanh thu
 • **Tỷ lệ chuyển đổi

Các ngưỡng mục tiêu cho các KPI này có thể bao gồm:

 • Doanh thu hàng tháng: Tăng 10% so với tháng trước
 • Doanh thu hàng quý: Tăng 25% so với quý trước
 • Doanh thu hàng năm: Tăng 50% so với năm trước
 • Tăng trưởng doanh thu: 15% mỗi năm
 • Tỷ lệ chuyển đổi: 20%

Bằng cách xác định và theo dõi các KPI phù hợp, doanh nghiệp có thể đảm bảo rằng họ đang đi đúng hướng và đạt được các mục tiêu kinh doanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

thu mua phế liệu Phát Thành Đạt

Thu mua phế liệu Phát Thành Đạt

Phế liệu là những vật liệu đã qua sử dụng và không còn có giá trị sử dụng nữa, nhưng vẫn có thể được tái chế hoặc sử dụng để sản xuất các sản phẩm mới. Việc thu mua phế liệu đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, đồng thời cũng tạo ra nguồn thu nhập cho những người tham gia vào hoạt động này.
Thu mua phế liệu Phúc Lộc Tài

Thu mua phế liệu Phúc Lộc Tài

Các doanh nghiệp và tổ chức chuyên thu mua phế liệu thường sử dụng các phương thức quảng cáo để tiếp cận với khách hàng tiềm năng. Ngoài ra, họ cũng cung cấp dịch vụ vận chuyển và xử lý phế liệu, giúp cho khách hàng tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình thu gom.
báo giá thép hình, báo giá thép hộp, báo giá thép ống, báo giá xà gồ xây dựng,..

Tôn thép Sáng Chinh

Nhà phân phối và mua bán: Thép hình, Thép hộp, Thép ống, Thép tấm, tôn, xà gồ.Thép là một trong những vật liệu xây dựng quan trọng, được sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng. Trong đó, thép hình, thép hộp, thép ống, thép tấm, tôn, xà gồ là những loại thép thông dụng được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Seo việt

Seo việt

Seo việt chuyên cung cấp dịch vụ seo, thiết kế website. Khi bắt đầu kinh doanh trên môi trường trực tuyến, một trang web chuyên nghiệp và hiệu quả là rất quan trọng. Nó không chỉ giúp doanh nghiệp tạo dựng được hình ảnh thương hiệu mạnh mẽ trên Internet, mà còn là nơi mà khách hàng tiềm năng đầu tiên có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm và dịch vụ của bạn.
Khoan cắt bê tông 247

Giá khoan cắt bê tông

Chúng tôi cam kết mang lại cho khách hàng những giải pháp tối ưu và đảm bảo chất lượng trong quá trình thi công các công trình xây dựng.
Máy phát điện công nghiệp Võ Gia

Máy phát điện công nghiệp

Chúng tôi cung cấp các loại máy phát điện của các thương hiệu nổi tiếng như: Máy phát điện cummins, Máy phát điện Doosan.Do đó, việc tư vấn và lắp đặt máy phát điện công nghiệp nên được thực hiện bởi các chuyên gia có kinh nghiệm và uy tín trong ngành.
Phế liệu Nhật Minh

Thu mua phế liệu giá cao

Nhật Minh chuyên thu mua các loại như:Phế liệu inox, Phế liệu nhôm, Phế liệu sắt, Phế liệu đồng. . Quá trình thu mua phế liệu được thực hiện bởi các doanh nghiệp thu mua phế liệu, hoặc các cơ sở chế biến phế liệu.
Lắp đặt camera Tphcm

Lắp đặt camera

Chúng tôi cung cấp dịch vụ lắp đặt camera Tphcm, Lắp đặt camera quận 7, lắp đặt camera quận gò vấp. Điều này giúp cho việc giám sát trở nên chính xác hơn, cải thiện đáng kể khả năng phát hiện và ngăn chặn các hành vi phạm pháp.
Taxi nội bài, đặt xe sân bay

Dịch vụ taxi nội bài Hà nội

Đặt xe sân bay Phúc Hà Đặt xe Hà nội - Taxi Nội Bài giá rẻ - Dịch vụ taxi nội bài,Taxi nội bài, Taxi gia đình, Đặt xe đường dài, Taxi nội bài 7 chỗ. Khách hàng có thể đặt dịch vụ taxi nội bài Hà Nội trực tiếp qua điện thoại hoặc qua các ứng dụng đặt xe trực tuyến.
Thu mua phế liệu Thịnh Vượng

Thu mua phế liệu Thịnh Vượng

Khảo Sát Báo Giá Nhanh Chóng. Thu Mua Phế Liệu Công Trình. Tuy nhiên, việc thu mua phế liệu cũng cần phải tuân thủ các quy định về môi trường và an toàn lao động để đảm bảo sức khỏe cho người lao động và người dân, đồng thời tránh những tác động tiêu cực đến môi trường.
Báo giá thép hình, báo giá thép hộp, báo giá thép ống, báo giá tôn xây dựng, báo giá xà gồ xây dựng

Sắt thép xây dựng

Cập nhật bảng giá thép hình, giá thép ống, giá thép tấm, giá thép hộp. Nó được sử dụng trong rất nhiều công trình từ nhà ở đến cầu đường, từ tòa nhà cao tầng đến nhà máy sản xuất.
vật liệu xây dựng cmc, giá cát xây dựng, giá cát san lấp

Giá đá xây dựng

Báo giá cát xây dựng mới nhất tại Tphcm. Trong ngành xây dựng hiện nay, vật liệu được sử dụng rộng rãi và phổ biến chính là đá xây dựng. Bảng báo giá đá xây dựng - đá 0x4, đá 4x6,.
vật liệu xây dựng cmc, giá cát xây dựng, giá cát san lấp

Giá cát san lấp

Báo giá cát xây dựng mới nhất tại Tphcm. Bảng báo giá cát bơm nền mới nhất hôm nay, cát san lấp mặt bằng có gì đặc biệt và nó đóng vai trò như thế nào trong xây dựng hãy theo dõi trong chủ đề này.
xe banh bánh, xe ba gác

Xe ba bánh

Xe ba gác Hoàng Phúc – Sản Xuất Xe Ba Bánh, Xe Ba Gác, Xe Lôi Chất Lượng Với Thương Hiệu 10 Năm Trên Thị Trường. Giao hàng tận nơi. Uy Tín Chất Lượng. Xe Ba Bánh.
Thu mua phế liệu Thành Phát

Thu mua phế liệu Thành Phát

Phế Liệu Nhôm, Sắt Thép, Inox, Đồng chuyên thu mua phế liệu các loại giá cao tại tp hcm và các tỉnh lân cận. Nếu quý khách cần bán phế liệu giá cao hãy liên hệ với chúng tôi.d
Công ty seo, dịch vụ seo, cong ty seo, dich vu seo

Thịt heo hữu cơ

Thịt xay hữu cơ được xay từ thịt nạc vai, thịt mông và mỡ phần, đảm bảo độ nạc - mỡ đan xen rất tinh tế, vừa miệng, phù hợp chế biến thành nhiều món ăn.
Thu mua vải, thu mua vải

Thu mua vải

Chuyên thu mua vải vụn, vải tồn kho, vải cây, vải khúc, vải rẻo, vải xéo … Từ các công ty xí nghiệp may mặc, nhà may, xưởng sản xuất về áo quần, cặp ...
giá thép hộp

giá thép hộp

Cập nhật bảng báo giá thép hộp mới nhất hiện nay gồm thép hộp đen và mạ kẽm của các nhà máy Hòa Phát, Hoa Sen, Vina One ... tư vấn viên: 0972234989 -0946234989- 0969087087- 0868666000.
Sửa khóa két sắt, sửa khóa tại nhà

Sửa khóa tại nhà

Đội ngũ thợ sửa khóa tại nhà, lành nghề, chuyên nghiệp của sửa khóa với nhiều năm kinh nghiệm giúp khắc phục sự cố trong 15 phút.
Cho thuê xe tải, cho thue xe tai, cho thuê xe tải Tphcm

Cho thuê xe tải

Cho thuê xe tải TPHCM chở hàng hoá uy tín & chuyên nghiệp ⭐ giá rẻ Siêu Tiết Kiệm, vận chuyển hàng hóa bằng xe tải đời mới.
Bốc xếp hàng hóa, boc xep hang hoa, bốc xếp, boc xep

Bốc xếp hàng hóa

Đội ngũ nhân viên bốc xếp hàng hoá Dịch Vụ Chuyển Đồ 10 năm kinh nghiệm ⭕Làm việc nhiệt tình ⭕chuyên nghiệp ⭕Chiết khấu 20%.
Thiết kế hồ cá koi

Hồ cá koi

Hồ cá koi nhận thiết kế hồ cá koi, hòn non bộ, tường thác nước và các công trình tiểu cảnh sân vườn khác tại TP HCM.
Vệ sinh công nghiệp Tphcm, vệ sinh văn phòng Tphcm

Vệ sinh công nghiệp Tphcm

Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp TPHCM. Đến với Năm Sao không chỉ có quy trình dịch vụ 5 bước chuyên nghiệp, giá tốt mà còn được phục vụ tận tâm 24/7.
May đồng phục, may dong phuc

May đồng phục

May đồng phục theo yêu cầu thiết kế mẫu đẹp miễn phí, chất liệu vải tùy chọn, công nghệ in thêu hiện đại, may đồng phục chuyên nghiệp tại xưởng.
Thiết kế hồ cá koi

Thiết kế hồ cá koi

HỒ CÁ KOI - Thiết kế sân vườn tiểu cảnh đẹp hồ cá Koi - Tư vấn thiết kế & thi công tiểu cảnh nước, hồ cá Koi, hòn non bộ.
Sửa khóa két sắt, sửa khóa tại nhà

Sửa khóa két sắt Bình Dương

Muốn mở két sắt điện tử chỉ có phần bấm phím số và cắm chìa khóa thì bạn chỉ cần ấn phím “*” tiếp theo nhập “mã số két sắt” kết thúc bằng phím “#“.
hút hầm cầu, rút hầm cầu, thống cống nghẹt, nạo vét hố ga, thông bồn cầu tại Tphcm

Hút bể phốt

Chuyên hút bể phốt tại Hồ Chí Minh Giá Rẻ,✓ Phục vụ thông tắc cống, thông tắc bồn cầu, hoạt động ngày đêm, kể cả ngày nghỉ lễ tết ✓
Khoan cắt bê tông 22h chuyên cung cấp dịch vụ khoan cắt bê tông, đục phá bê tông, rút lõi bê tông

Khoan cắt bê tông

Chúng Tôi Chuyên Thi Công Khoan Cắt Bê Tông ✓, Khoan Rút Lõi Bê Tông ✓, Đục Phá Bê Tông ✓. Là Đơn Vị Tiên Phong Trong Ngành Với Đội Ngũ Công Nhân.
Huấn luyện chó, trường huấn luyện chó

Huấn luyện chó

Một số giống chó như Poodle, Pug, Rottweiler, Husky, Phốc sóc… bạn có thể thực hiện các bài huấn luyện ngay tại nhà.
Khoan cắt bê tông 22h chuyên cung cấp dịch vụ khoan cắt bê tông, đục phá bê tông, rút lõi bê tông

Vách ngăn di động

Vách ngăn di động có thiết kế dạng khung xương bằng kim loại kết hợp với ván gỗ công nghiệp MDF phủ melamine, veneer, laminate hoặc vải nỉ ...
Công ty seo, cong ty seo, dịch vụ seo, dich vu seo

Công ty Seo VINASEOVIET

Công Ty Seo Top Google Tổng Thể Uy Tín Chuyển Nghiệp, Cam Kết Thứ Hạng, Chuyển ĐổI. Phương Pháp Seo Riêng Biệt, Hơn 5 Năm Kinh Nghiệt Đốt Tác Vingroup...

Thu mua phế liệu, thu mua phế liệu giá cao, thu mua phế liệu đồng, nhôm ,inox, sắt thép, niken, hợp kim

Thu mua phế liệu

Chuyên thu mua phế liệu giá cao tại TPHCM & toàn quốc ⭐Mua tận nơi, ⭐Hoa hồng cao, ⭐Thanh toán nhanh. ☎️ Liên hệ ngay nhận báo giá cao nhất.

Khoan cắt bê tông Tphcm, khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông

Nhận khoan cắt bê tông TPHCM, khoan rút lõi bê tông. Được thi công bởi đơn vị uy tín, có trách nhiệm và tâm huyết với nghề.

Khoan cắt bê tông Tphcm, khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông

Công ty Khoan Cắt Bê Tông, chuyên khoan cắt đục bê tông, tháo dỡ nhà cũ nhà xưởng, Cung cấp các dịch vụ toàn miền nam.

Khoan cắt bê tông Tphcm, khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông

Chuyên khoan cắt bê tông, khoan rút lõi bê tông, cắt đường bê tông tại Hà Nội, khoan cắt giá rẻ nhất, uy tín và chất lượng nhất.

Thu mua phế liệu giá cao

Thu mua phế liệu giá cao Việt Đức

Thu mua phế liệu nhôm giá cao trên toàn quốc. Chỉ với một cuộc gọi, chúng tôi sẽ cho đội xe chuyên dụng xuống làm việc với quý khách hàng ngay trong ngày.

Sửa khóa tại nhà

Dịch vụ sửa khóa tại nhà Đức Lộc

Thợ sửa khóa cửa tại nhà chuyên nghiệp giá rẻ Đến ngay và luôn trong 15 phút. Thợ được mở nhiều loại khóa khó an toàn không phải phá ổ khóa nhé.

Sửa khóa tại nhà

Căn hộ Akari City

Căn hộ Akari City Bình Tân giai đoạn 1 và 2.✓ Chủ đầu tư: Nam Long + Nhật Bản. ✓ giá từ 2,7 TỶ/Căn 2PN. ✓ TT 50% trong 30 tháng. Tư vấn 24/7. - 0901 302 000

Sửa khóa tại nhà

Mái xếp di động

Là đơn vị tiên phong dẫn đầu về cung cấp mái bạt xếp di động, thi công lắp đặt mái xếp bạt kéo trên toàn cả nước.

Thành lập công ty trọn gói, thành lập công ty

Thành lập công ty trọn gói

Công Ty Cổ Phần. Thành lập mới · Đăng ký thay đổi · Thông báo thay đổi · Tạm ngừng · Giải thể · Các trường hợp khác. Doanh Nghiệp Tư Nhân.
Báo giá thép Pomina, báo giá thép Việt Nhật, báo giá vật liệu xây dựng, sắt thép xây dựng, cát xây dựng, đá xây dựng

Báo giá thép Pomina

Báo giá thép Pomina, báo giá thép Việt Nhật, báo giá vật liệu xây dựng, sắt thép xây dựng, cát xây dựng, đá xây dựng
Căn hộ City Gate 3, can ho city gate 3

Căn hộ City Gate 3

Căn hộ City Gate 3 3 nằm gần trục giao thông huyết mạch của thành phố: Đại lộ Đông - Tây, đường Hồ Học Lãm, đường An Dương Vương, Vành đai trong.
Dự án West Lakes Golf & Villas tọa lạc tại số 145, Tỉnh lộ 822, Ấp Chánh, Xã Tân Mỹ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.

Dự án West Lakes Golf & Villas

Dự án West Lakes Golf & Villas tọa lạc tại số 145, Tỉnh lộ 822, Ấp Chánh, Xã Tân Mỹ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.
Dự án căn hộ the Elysium Quận 7

Dự án căn hộ the Elysium Quận 7

Dự án căn hộ Elysium towers sở hữu vị trí đắc địa, tọa lạc tại Đường Gò Ô Môi QUận 7 TPHCM. Elysium tower có không gian mát mẻ, yên bình.
khoan cắt bê tông, khoan rút lõi bê tông, đục phá bê tông, khoan sàn bê tông

Khoan cắt bê tông Tphcm

Khoan cắt bê tông Tphcm chuyên khoan cắt bê tông, khoan rút lõi bê tông, đục phá bê tông, khoan sàn bê tông.
TThu mua phế liệu Tphcm

Thu mua phế liệu Tphcm

Thu mua phế liệu Tphcm, thu mua phế liệu đồng, thu mua phế liệu nhôm, thu mua phế liệu Inox, thu mua phế liệu sắt.
Cát đá xây dựng

Cát đá xây dựng

Công ty liên tục phát triển và không ngừng lớn mạnh, trở thành một trong những nhà cung cấp vật liệu xây dựng hàng đầu cho các dự án xây dựng đô thị, nhà ở ..
chuyển nhà thành hưng

Chuyển nhà thành hưng

Chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển Sài gòn Thành Hưng nhà trọn gói giá rẻ tại Tp.HCM ⭕ Dọn nhà uy tín ⭐ Chất lượng ⭕ Tư vấn khảo sát Miễn Phí.
Thiết kế hồ cá koi

Thiết kế thi công hồ cá koi

Thiết Kế Thi Công Hồ Cá Koi đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng và hoàn thành tốt công việc được nhận. Với mong muốn luôn mang lại sự hài lòng nhất đối với quý khách.
Sắt thép xây dựng

Sắt thép xây dựng

Tôn Thép Mạnh Hà cung cấp thép tấm, thép hình, thép ống, thép hộp các loại của các nhà máy như Hyundai, Posco, Dongkuk, JFE, Nippon, Kobe, Hoà Phát, Seah...
Lắp đặt camera, lắp đặt camera Tphcm

Lắp đặt camera Tphcm

Lắp đặt camera tại tphcm chuyên nghiệp tại các quận trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh: quận 1, quận 2, quận 3, quận 4, quận 5, quân 6, quận 7, quận 8, quận 9, quận 10, quận 11, quận 12, quận bình thạnh, quận Tân Phú, quận Thủ Đức, Quận Gò Vấp, Quận Tân Bình…..v.v .
Thép Trí Việt, báo giá thép hình, báo giá thép hộp, báo giá thép ống, báo giá xà gồ xây dựng,..

Thép Trí Việt

Báo giá sắt thép xây dựng là điều mà các hộ gia đình, chủ đầu tư xây dựng phải quan tâm bởi nó ảnh hưởng tới ngân sách dự toán cho công trình.
Khoan cắt bê tông, khoan rút lõi bê tông, đục phá bê tông

Khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông tại TPHCM ( TP Hồ Chí Minh) giá rẻ nhất, phục vụ nhanh chóng 24/24. Cam kết đảm bảo an toàn chất lượng.
Khoan cắt bê tông, khoan rút lõi bê tông, đục phá bê tông

Khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông tại TPHCM ( TP Hồ Chí Minh) giá rẻ nhất, phục vụ nhanh chóng 24/24. Cam kết đảm bảo an toàn chất lượng.
Thu mua phế liệu, thu mua phế liệu giá cao, thu mua phế liệu đồng, nhôm, inox, sắt thép

Thu mua phế liệu nhôm

Công ty thu mua phế liệu Phương Nam đang mở rộng và phát triển. Dịch vụ thu mua phế liệu nhôm với số lượng lớn trên mọi miền của tổ quốc một cách nhanh chóng nhất.
Chuyển tiền trung quốc

Chuyển tiền trung quốc

Dịch vụ chuyển tiền nhân dân tệ sang Trung Quốc. Chuyển tiền từ Việt Nam sang Trung Quốc an toàn, uy tín, đảm bảo chỉ trong 2-3 phút tài khoản nhận được ...
Cung ứng lao động

Cung ứng lao động

Dịch vụ chuyển tiền nhân dân tệ sang Trung Quốc. Chuyển tiền từ Việt Nam sang Trung Quốc an toàn, uy tín, đảm bảo chỉ trong 2-3 phút tài khoản nhận được ...
Cung ứng lao động

Cung ứng lao động

Cung Ứng Lao Động chuyên dịch vụ cung ứng nhân sự, nhân lực thời vụ cho các công ty, doanh nghiệp... Dịch vụ Uy Tín✓Chuyên Nghiệp✓Nhanh Gọn.
thu mua phế liệu, thu mua phế liệu giá cao, thu mua phế liệu nhôm,thu mua phế liệu inox, thu mua phế liệu sắt, thu mua phế liệu đồng

thu mua phế liệu giá cao

Thu mua phế liệu giá cao Hưng Thịnh. Công ty thu mua phế liệu sắt, đồng, nhôm, inox - Gọi tư vấn ngay - Hoa hồng hơn 60 triệu.
Dự án biệt thự Phúc An City tọa lạc ngay mặt tiền đường tỉnh lộ 9 lộ giới 60m hiện hữu

Dự án phúc an city

Dự án biệt thự Phúc An City tọa lạc ngay mặt tiền đường tỉnh lộ 9 lộ giới 60m hiện hữu
Mua bán căn hộ Asahi tower, Giá Chủ Đầu căn hộ Asahi tower, liên hệ xem nhà mẫu Hotline: 0901 302 000.

Dự án căn hộ Asahi tower

Mua bán căn hộ Asahi tower, Giá Chủ Đầu căn hộ Asahi tower, liên hệ xem nhà mẫu Hotline: 0901 302 000.
Mua bán căn hộ City gate 4, Giá Chủ Đầu căn hộ City gate 4, liên hệ xem nhà mẫu Hotline: 090 130 2000.

Dự án căn hộ City gate 4

Mua bán căn hộ City gate 4, Giá Chủ Đầu căn hộ City gate 4, liên hệ xem nhà mẫu Hotline: 090 130 2000.
Dự án City Gate 5 – NBB 2 Garden công bố thông tin chính thức 4 mặt tiền đường Võ Văn Kiệt. Thanh toán chỉ 400 triệu trong suốt 2 năm còn được nhận lãi suất 9%/năm, 6T nhận lãi 1 lần.

Dự án City Gate 5 – NBB 2 Garden

Dự án City Gate 5 – NBB 2 Garden công bố thông tin chính thức 4 mặt tiền đường Võ Văn Kiệt. Thanh toán chỉ 400 triệu trong suốt 2 năm còn được nhận lãi suất 9%/năm, 6T nhận lãi 1 lần.
Mua bán Căn hộ NBB2 (CITY GATE 5), Giá Chủ Đầu Căn hộ NBB2 (CITY GATE 5), liên hệ xem nhà mẫu Hotline: 0936 16 11 38

Dự án căn hộ NBB2 (CITY GATE 5

Mua bán Căn hộ NBB2 (CITY GATE 5), Giá Chủ Đầu Căn hộ NBB2 (CITY GATE 5), liên hệ xem nhà mẫu Hotline: 0936 16 11 38
vách ngăn vệ sinh, vách ngăn di động | Hùng Phát

Vách ngăn vệ sinh

Đơn vị chuyên cung cấp vật tư tấm compact, phụ kiện vách ngăn vệ sinh và thi công vách ngăn vệ sinh giá rẻ, uy tín, chất lượng nhất miền nam.
Công ty seo, cong ty seo, dịch vụ seo, dich vu seo

dịch vụ Seo

Dịch vụ SEO hàng đầu tại TP.HCM. Đội ngũ chuyên gia SEO am hiểu thuật toán. Liên hệ với chúng tôi để tăng traffic và doanh thu!