Mẫu lập kế hoạch marketing

Marketing Plan

Mẫu lập kế hoạch marketing giúp bạn có một kế hoạch chi tiết và có mục tiêu để thực hiện chiến dịch tiếp thị của bạn. Nó giúp đảm bảo rằng chiến dịch tiếp thị được thực hiện một cách có kế hoạch, hiệu quả và đáp ứng được mục tiêu kinh doanh được đề ra.

Mục tiêu marketing của doanh nghiệp là gì?

Mục tiêu marketing của một doanh nghiệp là những mục tiêu cụ thể mà doanh nghiệp muốn đạt được thông qua các hoạt động tiếp thị. Các mục tiêu này thường được dựa trên mục tiêu kinh doanh tổng thể của doanh nghiệp.

Dưới đây là một số mục tiêu marketing thông dụng của doanh nghiệp:

 1. Tăng nhận thức về thương hiệu: Mục tiêu này nhằm giúp khách hàng hiểu về thương hiệu của doanh nghiệp và sản phẩm hoặc dịch vụ của họ.

 2. Thu hút khách hàng tiềm năng: Mục tiêu này nhằm thu hút khách hàng mới quan tâm đến sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp.

 3. Tăng doanh số bán hàng: Mục tiêu này nhằm tăng số lượng sản phẩm hoặc dịch vụ được bán.

 4. Tăng mức độ hài lòng của khách hàng: Mục tiêu này nhằm đảm bảo rằng khách hàng hài lòng với sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp.

 5. Tạo lòng trung thành của khách hàng: Mục tiêu này nhằm khuyến khích khách hàng tiếp tục mua sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp.

Để xác định mục tiêu marketing của doanh nghiệp, cần xem xét các yếu tố sau:

 • Mục tiêu kinh doanh tổng thể của doanh nghiệp: Mục tiêu marketing cần phù hợp với mục tiêu kinh doanh tổng thể của doanh nghiệp.

 • Đối tượng mục tiêu của doanh nghiệp: Mục tiêu marketing cần được nhắm mục tiêu đến đối tượng mục tiêu của doanh nghiệp.

 • Khả năng tài chính của doanh nghiệp: Mục tiêu marketing cần phù hợp với khả năng tài chính của doanh nghiệp.

Sau khi xác định được mục tiêu marketing, doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược marketing phù hợp để đạt được các mục tiêu này.

Dưới đây là một số ví dụ về mục tiêu marketing của doanh nghiệp:

 • Một doanh nghiệp mới thành lập có thể đặt mục tiêu tăng nhận thức về thương hiệu trong vòng 6 tháng đầu tiên.

 • Một doanh nghiệp đang phát triển có thể đặt mục tiêu tăng doanh số bán hàng 20% trong năm tới.

 • Một doanh nghiệp đang cạnh tranh có thể đặt mục tiêu cải thiện mức độ hài lòng của khách hàng.

Lap Ke Hoach Marketing Nhanh

Doanh nghiệp sẽ sử dụng các công cụ và kênh marketing nào?

Các Lựa Chọn Công Cụ và Kênh Marketing phụ thuộc vào các yếu tố sau:

 1. Mục tiêu marketing của doanh nghiệp: Các lựa chọn về công cụ và kênh marketing cần phù hợp với mục tiêu marketing chính mà doanh nghiệp đang theo đuổi.

 2. Đối tượng mục tiêu của doanh nghiệp: Các công cụ và kênh marketing cần được tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu của đối tượng mục tiêu của doanh nghiệp.

 3. Khả năng tài chính của doanh nghiệp: Lựa chọn các công cụ và kênh marketing phải thực hiện trong phạm vi ngân sách và khả năng tài chính của doanh nghiệp.

Dưới đây là một số ví dụ về các công cụ và kênh marketing phổ biến mà doanh nghiệp có thể sử dụng:

 • Marketing trực tuyến: Bao gồm tiếp thị tìm kiếm (SEO và PPC), tiếp thị truyền thông xã hội, tiếp thị qua email và tiếp thị nội dung.

 • Marketing ngoại tuyến: Bao gồm quảng cáo truyền hình, quảng cáo in ấn, quảng cáo ngoài trời và tiếp thị trực tiếp.

 • Marketing truyền miệng: Bao gồm các hoạt động khuyến khích khách hàng chia sẻ trải nghiệm của họ với sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp.

Một số công cụ và kênh marketing cụ thể mà doanh nghiệp có thể sử dụng bao gồm:

 • Tiếp thị tìm kiếm (SEO): Tối ưu hóa trang web của doanh nghiệp để xếp hạng cao hơn trong kết quả tìm kiếm.

 • Tiếp thị trả phí (PPC): Mua quảng cáo hiển thị ở đầu kết quả tìm kiếm.

 • Tiếp thị truyền thông xã hội: Sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội để kết nối với khách hàng tiềm năng và hiện tại.

 • Tiếp thị qua email: Gửi email đến khách hàng tiềm năng và hiện tại để cung cấp thông tin và khuyến mãi.

 • Tiếp thị nội dung: Tạo và chia sẻ nội dung chất lượng cao để thu hút khách hàng tiềm năng và hiện tại.

 • Quảng cáo truyền hình: Phát sóng quảng cáo trên truyền hình.

 • Quảng cáo in ấn: Đặt quảng cáo trên các ấn phẩm in, chẳng hạn như báo chí và tạp chí.

 • Quảng cáo ngoài trời: Đặt quảng cáo ngoài trời, chẳng hạn như trên bảng quảng cáo và xe buýt.

 • Tiếp thị trực tiếp: Liên hệ trực tiếp với khách hàng tiềm năng và hiện tại, chẳng hạn như thông qua điện thoại hoặc email.

Doanh nghiệp cần lựa chọn các công cụ và kênh marketing thích hợp để đạt được mục tiêu marketing của họ. Dưới đây là một số ví dụ về cách doanh nghiệp có thể sử dụng các công cụ và kênh marketing:

 • Một doanh nghiệp mới thành lập có thể sử dụng tiếp thị truyền miệng và tiếp thị truyền thông xã hội để tăng nhận thức về thương hiệu.

 • Một doanh nghiệp đang phát triển có thể sử dụng tiếp thị tìm kiếm và tiếp thị trả phí để thu hút khách hàng tiềm năng.

 • Một doanh nghiệp đang cạnh tranh có thể sử dụng tiếp thị nội dung và tiếp thị qua email để xây dựng lòng trung thành của khách hàng.

Bằng cách lựa chọn và sử dụng các công cụ và kênh marketing phù hợp, doanh nghiệp có thể tiếp cận nhiều khách hàng tiềm năng hơn và đạt được các mục tiêu marketing của mình.

Lap Ke Hoach Mkt

Doanh nghiệp sẽ đo lường hiệu quả của các hoạt động marketing như thế nào?

Để đánh giá hiệu quả của các hoạt động marketing, doanh nghiệp cần xác định các chỉ số đo lường hiệu quả (KPI) phù hợp. Các KPI này phải đo lường các kết quả mà doanh nghiệp muốn đạt được thông qua các hoạt động marketing.

Dưới đây là một số KPI phổ biến mà doanh nghiệp có thể sử dụng để đo lường hiệu quả của các hoạt động marketing:

 1. Tỷ lệ nhấp chuột (CTR): CTR đo lường tỷ lệ phần trăm người xem quảng cáo của doanh nghiệp và thực hiện thao tác nhấp vào nó.

 2. Tỷ lệ chuyển đổi: Tỷ lệ chuyển đổi là tỷ lệ phần trăm người nhấp vào quảng cáo của doanh nghiệp và thực hiện hành động mong muốn, chẳng hạn như mua sản phẩm hoặc đăng ký nhận thông tin.

 3. Mức độ tương tác: Mức độ tương tác là số lần mà khách hàng tương tác với nội dung marketing của doanh nghiệp, bao gồm lượt thích, lượt chia sẻ và lượt bình luận trên mạng xã hội.

 4. Lượng truy cập trang web: Lượng truy cập trang web đo lường số lần mà khách hàng truy cập trang web của doanh nghiệp.

 5. Doanh số bán hàng: Doanh số bán hàng là số lượng sản phẩm hoặc dịch vụ được bán.

 6. Mức độ hài lòng của khách hàng: Mức độ hài lòng của khách hàng đo lường mức độ hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cần lựa chọn các KPI phù hợp với mục tiêu marketing của họ để đo lường hiệu quả một cách chính xác.

Dưới đây là một số ví dụ về cách doanh nghiệp có thể đo lường hiệu quả của các hoạt động marketing:

 • Một doanh nghiệp mới thành lập có thể sử dụng CTR và mức độ tương tác trên mạng xã hội để đo lường hiệu quả của các hoạt động marketing nhằm tăng nhận thức về thương hiệu.

 • Một doanh nghiệp đang phát triển có thể sử dụng tỷ lệ chuyển đổi và doanh số bán hàng để đo lường hiệu quả của các hoạt động marketing nhằm thu hút khách hàng tiềm năng.

 • Một doanh nghiệp đang cạnh tranh có thể sử dụng mức độ hài lòng của khách hàng và tỷ lệ giữ chân khách hàng để đo lường hiệu quả của các hoạt động marketing nhằm xây dựng lòng trung thành của khách hàng.

Bằng cách đo lường hiệu quả của các hoạt động marketing, doanh nghiệp có thể xác định những hoạt động nào đang hiệu quả và những hoạt động nào cần được cải thiện. Điều này giúp doanh nghiệp tối ưu hóa các hoạt động marketing của mình để đạt được các mục tiêu marketing một cách hiệu quả hơn.

Len Ke Hoach Marketing

Các yếu tố nào sẽ được xem xét để cập nhật kế hoạch marketing?

Để cập nhật kế hoạch marketing một cách hiệu quả, doanh nghiệp cần xem xét một số yếu tố quan trọng, bao gồm:

 1. Mục Tiêu Marketing: Mục tiêu marketing có thể thay đổi theo thời gian, do đó doanh nghiệp cần điều chỉnh kế hoạch marketing để phù hợp với các mục tiêu mới.

 2. Đối Tượng Mục Tiêu: Đối tượng mục tiêu của doanh nghiệp cũng có thể thay đổi theo thời gian, do đó doanh nghiệp cần điều chỉnh kế hoạch marketing để đáp ứng đối tượng mới.

 3. Cạnh Tranh: Thị trường có thể trở nên cạnh tranh hơn, vì vậy doanh nghiệp cần cập nhật kế hoạch marketing để thu hút khách hàng tiềm năng.

 4. Công Nghệ: Công nghệ marketing luôn phát triển, do đó doanh nghiệp cần cập nhật kế hoạch marketing để sử dụng các công nghệ mới nhất.

Dưới đây là một số ví dụ cụ thể về cách cập nhật kế hoạch marketing:

 • Nếu doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng doanh số bán hàng, họ có thể cần cập nhật kế hoạch marketing để bao gồm các chiến dịch thúc đẩy bán hàng.

 • Nếu đối tượng mục tiêu của doanh nghiệp thay đổi, họ có thể cần cập nhật kế hoạch marketing để đáp ứng đối tượng mới.

 • Nếu thị trường cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn, doanh nghiệp có thể cần cập nhật kế hoạch marketing để thu hút khách hàng tiềm năng.

 • Nếu có công nghệ marketing mới, doanh nghiệp cần cập nhật kế hoạch marketing để sử dụng các công nghệ mới nhất.

Bằng cách thường xuyên cập nhật kế hoạch marketing, doanh nghiệp có thể đảm bảo rằng kế hoạch của họ phù hợp với các mục tiêu, đối tượng mục tiêu, cạnh tranh và công nghệ hiện tại. Điều này giúp doanh nghiệp đạt được các mục tiêu marketing của mình một cách hiệu quả hơn.

Dưới đây là một số mẹo để cập nhật kế hoạch marketing:

 • Thường xuyên theo dõi hiệu quả của các hoạt động marketing để xác định những hoạt động nào đang hiệu quả và cần cải thiện.

 • Lắng nghe ý kiến từ khách hàng để hiểu nhu cầu của họ và xác định cơ hội để cải thiện kế hoạch marketing.

 • Tìm kiếm ý kiến của các chuyên gia marketing để nhận thông tin và lời khuyên giá trị giúp doanh nghiệp cập nhật kế hoạch marketing của họ.

Làm thế nào để nghiên cứu thị trường và cạnh tranh trong chiến dịch marketing của bạn?

Nghiên cứu thị trường và cạnh tranh đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng chiến dịch marketing hiệu quả. Bằng việc hiểu rõ thị trường và đối thủ cạnh tranh, bạn có thể xác định cơ hội và thách thức, đồng thời tạo lập chiến lược marketing phù hợp với nhu cầu của bạn.

Dưới đây là một số mẹo để thực hiện nghiên cứu thị trường và cạnh tranh:

 • Tìm Kiếm Sự Giúp Đỡ Từ Chuyên Gia: Nếu bạn không có kinh nghiệm trong nghiên cứu thị trường hoặc phân tích dữ liệu, bạn có thể tìm sự giúp đỡ từ các chuyên gia.

 • Sử Dụng Các Công Cụ và Nguồn Lực Có Sẵn: Có nhiều công cụ và nguồn lực có sẵn để hỗ trợ nghiên cứu thị trường và cạnh tranh.

 • Luôn Cập Nhật: Thị trường và đối thủ cạnh tranh luôn thay đổi, vì vậy bạn cần luôn cập nhật thông tin của mình.

Bằng cách thực hiện nghiên cứu thị trường và cạnh tranh, bạn có thể phát triển một chiến dịch marketing hiệu quả hơn và đạt được các mục tiêu marketing của mình.

Làm thế nào để tích hợp tiếp thị truyền thông xã hội vào chiến dịch marketing của bạn?

Dưới đây là một số ví dụ về cách tích hợp tiếp thị truyền thông xã hội vào chiến dịch marketing của bạn:

 1. Xây dựng Nhận Thức về Thương Hiệu: Sử dụng tiếp thị truyền thông xã hội để tạo lập sự nhận thức về thương hiệu. Bạn có thể chia sẻ thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ của mình, tổ chức các cuộc thi và trao thưởng, cũng như tương tác với khách hàng.

 2. Thu Hút Khách Hàng Tiềm Năng: Sử dụng tiếp thị truyền thông xã hội để hấp dẫn khách hàng tiềm năng. Bạn có thể tạo ra quảng cáo, cung cấp các ưu đãi và khuyến mãi hấp dẫn, và tạo ra nội dung thú vị để thu hút sự chú ý của họ.

 3. Tạo Dựng Lòng Trung Thành Của Khách Hàng: Sử dụng tiếp thị truyền thông xã hội để xây dựng lòng trung thành của khách hàng. Bạn có thể cung cấp dịch vụ khách hàng thông qua các nền tảng truyền thông xã hội, chia sẻ tin tức và cập nhật liên quan, và tổ chức các sự kiện và cộng đồng để duy trì mối quan hệ với họ.

Bằng cách tích hợp tiếp thị truyền thông xã hội vào chiến dịch marketing của bạn, bạn có thể tạo ra một chiến dịch hiệu quả hơn và đạt được các mục tiêu marketing của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

thu mua phế liệu Phát Thành Đạt

Thu mua phế liệu Phát Thành Đạt

Phế liệu là những vật liệu đã qua sử dụng và không còn có giá trị sử dụng nữa, nhưng vẫn có thể được tái chế hoặc sử dụng để sản xuất các sản phẩm mới. Việc thu mua phế liệu đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, đồng thời cũng tạo ra nguồn thu nhập cho những người tham gia vào hoạt động này.
Thu mua phế liệu Phúc Lộc Tài

Thu mua phế liệu Phúc Lộc Tài

Các doanh nghiệp và tổ chức chuyên thu mua phế liệu thường sử dụng các phương thức quảng cáo để tiếp cận với khách hàng tiềm năng. Ngoài ra, họ cũng cung cấp dịch vụ vận chuyển và xử lý phế liệu, giúp cho khách hàng tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình thu gom.
báo giá thép hình, báo giá thép hộp, báo giá thép ống, báo giá xà gồ xây dựng,..

Tôn thép Sáng Chinh

Nhà phân phối và mua bán: Thép hình, Thép hộp, Thép ống, Thép tấm, tôn, xà gồ.Thép là một trong những vật liệu xây dựng quan trọng, được sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng. Trong đó, thép hình, thép hộp, thép ống, thép tấm, tôn, xà gồ là những loại thép thông dụng được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Seo việt

Seo việt

Seo việt chuyên cung cấp dịch vụ seo, thiết kế website. Khi bắt đầu kinh doanh trên môi trường trực tuyến, một trang web chuyên nghiệp và hiệu quả là rất quan trọng. Nó không chỉ giúp doanh nghiệp tạo dựng được hình ảnh thương hiệu mạnh mẽ trên Internet, mà còn là nơi mà khách hàng tiềm năng đầu tiên có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm và dịch vụ của bạn.
Khoan cắt bê tông 247

Giá khoan cắt bê tông

Chúng tôi cam kết mang lại cho khách hàng những giải pháp tối ưu và đảm bảo chất lượng trong quá trình thi công các công trình xây dựng.
Máy phát điện công nghiệp Võ Gia

Máy phát điện công nghiệp

Chúng tôi cung cấp các loại máy phát điện của các thương hiệu nổi tiếng như: Máy phát điện cummins, Máy phát điện Doosan.Do đó, việc tư vấn và lắp đặt máy phát điện công nghiệp nên được thực hiện bởi các chuyên gia có kinh nghiệm và uy tín trong ngành.
Phế liệu Nhật Minh

Thu mua phế liệu giá cao

Nhật Minh chuyên thu mua các loại như:Phế liệu inox, Phế liệu nhôm, Phế liệu sắt, Phế liệu đồng. . Quá trình thu mua phế liệu được thực hiện bởi các doanh nghiệp thu mua phế liệu, hoặc các cơ sở chế biến phế liệu.
Lắp đặt camera Tphcm

Lắp đặt camera

Chúng tôi cung cấp dịch vụ lắp đặt camera Tphcm, Lắp đặt camera quận 7, lắp đặt camera quận gò vấp. Điều này giúp cho việc giám sát trở nên chính xác hơn, cải thiện đáng kể khả năng phát hiện và ngăn chặn các hành vi phạm pháp.
Taxi nội bài, đặt xe sân bay

Dịch vụ taxi nội bài Hà nội

Đặt xe sân bay Phúc Hà Đặt xe Hà nội - Taxi Nội Bài giá rẻ - Dịch vụ taxi nội bài,Taxi nội bài, Taxi gia đình, Đặt xe đường dài, Taxi nội bài 7 chỗ. Khách hàng có thể đặt dịch vụ taxi nội bài Hà Nội trực tiếp qua điện thoại hoặc qua các ứng dụng đặt xe trực tuyến.
Thu mua phế liệu Thịnh Vượng

Thu mua phế liệu Thịnh Vượng

Khảo Sát Báo Giá Nhanh Chóng. Thu Mua Phế Liệu Công Trình. Tuy nhiên, việc thu mua phế liệu cũng cần phải tuân thủ các quy định về môi trường và an toàn lao động để đảm bảo sức khỏe cho người lao động và người dân, đồng thời tránh những tác động tiêu cực đến môi trường.
Báo giá thép hình, báo giá thép hộp, báo giá thép ống, báo giá tôn xây dựng, báo giá xà gồ xây dựng

Sắt thép xây dựng

Cập nhật bảng giá thép hình, giá thép ống, giá thép tấm, giá thép hộp. Nó được sử dụng trong rất nhiều công trình từ nhà ở đến cầu đường, từ tòa nhà cao tầng đến nhà máy sản xuất.
vật liệu xây dựng cmc, giá cát xây dựng, giá cát san lấp

Giá đá xây dựng

Báo giá cát xây dựng mới nhất tại Tphcm. Trong ngành xây dựng hiện nay, vật liệu được sử dụng rộng rãi và phổ biến chính là đá xây dựng. Bảng báo giá đá xây dựng - đá 0x4, đá 4x6,.
vật liệu xây dựng cmc, giá cát xây dựng, giá cát san lấp

Giá cát san lấp

Báo giá cát xây dựng mới nhất tại Tphcm. Bảng báo giá cát bơm nền mới nhất hôm nay, cát san lấp mặt bằng có gì đặc biệt và nó đóng vai trò như thế nào trong xây dựng hãy theo dõi trong chủ đề này.
xe banh bánh, xe ba gác

Xe ba bánh

Xe ba gác Hoàng Phúc – Sản Xuất Xe Ba Bánh, Xe Ba Gác, Xe Lôi Chất Lượng Với Thương Hiệu 10 Năm Trên Thị Trường. Giao hàng tận nơi. Uy Tín Chất Lượng. Xe Ba Bánh.
Thu mua phế liệu Thành Phát

Thu mua phế liệu Thành Phát

Phế Liệu Nhôm, Sắt Thép, Inox, Đồng chuyên thu mua phế liệu các loại giá cao tại tp hcm và các tỉnh lân cận. Nếu quý khách cần bán phế liệu giá cao hãy liên hệ với chúng tôi.d
Công ty seo, dịch vụ seo, cong ty seo, dich vu seo

Thịt heo hữu cơ

Thịt xay hữu cơ được xay từ thịt nạc vai, thịt mông và mỡ phần, đảm bảo độ nạc - mỡ đan xen rất tinh tế, vừa miệng, phù hợp chế biến thành nhiều món ăn.
Thu mua vải, thu mua vải

Thu mua vải

Chuyên thu mua vải vụn, vải tồn kho, vải cây, vải khúc, vải rẻo, vải xéo … Từ các công ty xí nghiệp may mặc, nhà may, xưởng sản xuất về áo quần, cặp ...
giá thép hộp

giá thép hộp

Cập nhật bảng báo giá thép hộp mới nhất hiện nay gồm thép hộp đen và mạ kẽm của các nhà máy Hòa Phát, Hoa Sen, Vina One ... tư vấn viên: 0972234989 -0946234989- 0969087087- 0868666000.
Sửa khóa két sắt, sửa khóa tại nhà

Sửa khóa tại nhà

Đội ngũ thợ sửa khóa tại nhà, lành nghề, chuyên nghiệp của sửa khóa với nhiều năm kinh nghiệm giúp khắc phục sự cố trong 15 phút.
Cho thuê xe tải, cho thue xe tai, cho thuê xe tải Tphcm

Cho thuê xe tải

Cho thuê xe tải TPHCM chở hàng hoá uy tín & chuyên nghiệp ⭐ giá rẻ Siêu Tiết Kiệm, vận chuyển hàng hóa bằng xe tải đời mới.
Bốc xếp hàng hóa, boc xep hang hoa, bốc xếp, boc xep

Bốc xếp hàng hóa

Đội ngũ nhân viên bốc xếp hàng hoá Dịch Vụ Chuyển Đồ 10 năm kinh nghiệm ⭕Làm việc nhiệt tình ⭕chuyên nghiệp ⭕Chiết khấu 20%.
Thiết kế hồ cá koi

Hồ cá koi

Hồ cá koi nhận thiết kế hồ cá koi, hòn non bộ, tường thác nước và các công trình tiểu cảnh sân vườn khác tại TP HCM.
Vệ sinh công nghiệp Tphcm, vệ sinh văn phòng Tphcm

Vệ sinh công nghiệp Tphcm

Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp TPHCM. Đến với Năm Sao không chỉ có quy trình dịch vụ 5 bước chuyên nghiệp, giá tốt mà còn được phục vụ tận tâm 24/7.
May đồng phục, may dong phuc

May đồng phục

May đồng phục theo yêu cầu thiết kế mẫu đẹp miễn phí, chất liệu vải tùy chọn, công nghệ in thêu hiện đại, may đồng phục chuyên nghiệp tại xưởng.
Thiết kế hồ cá koi

Thiết kế hồ cá koi

HỒ CÁ KOI - Thiết kế sân vườn tiểu cảnh đẹp hồ cá Koi - Tư vấn thiết kế & thi công tiểu cảnh nước, hồ cá Koi, hòn non bộ.
Sửa khóa két sắt, sửa khóa tại nhà

Sửa khóa két sắt Bình Dương

Muốn mở két sắt điện tử chỉ có phần bấm phím số và cắm chìa khóa thì bạn chỉ cần ấn phím “*” tiếp theo nhập “mã số két sắt” kết thúc bằng phím “#“.
hút hầm cầu, rút hầm cầu, thống cống nghẹt, nạo vét hố ga, thông bồn cầu tại Tphcm

Hút bể phốt

Chuyên hút bể phốt tại Hồ Chí Minh Giá Rẻ,✓ Phục vụ thông tắc cống, thông tắc bồn cầu, hoạt động ngày đêm, kể cả ngày nghỉ lễ tết ✓
Khoan cắt bê tông 22h chuyên cung cấp dịch vụ khoan cắt bê tông, đục phá bê tông, rút lõi bê tông

Khoan cắt bê tông

Chúng Tôi Chuyên Thi Công Khoan Cắt Bê Tông ✓, Khoan Rút Lõi Bê Tông ✓, Đục Phá Bê Tông ✓. Là Đơn Vị Tiên Phong Trong Ngành Với Đội Ngũ Công Nhân.
Huấn luyện chó, trường huấn luyện chó

Huấn luyện chó

Một số giống chó như Poodle, Pug, Rottweiler, Husky, Phốc sóc… bạn có thể thực hiện các bài huấn luyện ngay tại nhà.
Khoan cắt bê tông 22h chuyên cung cấp dịch vụ khoan cắt bê tông, đục phá bê tông, rút lõi bê tông

Vách ngăn di động

Vách ngăn di động có thiết kế dạng khung xương bằng kim loại kết hợp với ván gỗ công nghiệp MDF phủ melamine, veneer, laminate hoặc vải nỉ ...
Công ty seo, cong ty seo, dịch vụ seo, dich vu seo

Công ty Seo VINASEOVIET

Công Ty Seo Top Google Tổng Thể Uy Tín Chuyển Nghiệp, Cam Kết Thứ Hạng, Chuyển ĐổI. Phương Pháp Seo Riêng Biệt, Hơn 5 Năm Kinh Nghiệt Đốt Tác Vingroup...

Thu mua phế liệu, thu mua phế liệu giá cao, thu mua phế liệu đồng, nhôm ,inox, sắt thép, niken, hợp kim

Thu mua phế liệu

Chuyên thu mua phế liệu giá cao tại TPHCM & toàn quốc ⭐Mua tận nơi, ⭐Hoa hồng cao, ⭐Thanh toán nhanh. ☎️ Liên hệ ngay nhận báo giá cao nhất.

Khoan cắt bê tông Tphcm, khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông

Nhận khoan cắt bê tông TPHCM, khoan rút lõi bê tông. Được thi công bởi đơn vị uy tín, có trách nhiệm và tâm huyết với nghề.

Khoan cắt bê tông Tphcm, khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông

Công ty Khoan Cắt Bê Tông, chuyên khoan cắt đục bê tông, tháo dỡ nhà cũ nhà xưởng, Cung cấp các dịch vụ toàn miền nam.

Khoan cắt bê tông Tphcm, khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông

Chuyên khoan cắt bê tông, khoan rút lõi bê tông, cắt đường bê tông tại Hà Nội, khoan cắt giá rẻ nhất, uy tín và chất lượng nhất.

Thu mua phế liệu giá cao

Thu mua phế liệu giá cao Việt Đức

Thu mua phế liệu nhôm giá cao trên toàn quốc. Chỉ với một cuộc gọi, chúng tôi sẽ cho đội xe chuyên dụng xuống làm việc với quý khách hàng ngay trong ngày.

Sửa khóa tại nhà

Dịch vụ sửa khóa tại nhà Đức Lộc

Thợ sửa khóa cửa tại nhà chuyên nghiệp giá rẻ Đến ngay và luôn trong 15 phút. Thợ được mở nhiều loại khóa khó an toàn không phải phá ổ khóa nhé.

Sửa khóa tại nhà

Căn hộ Akari City

Căn hộ Akari City Bình Tân giai đoạn 1 và 2.✓ Chủ đầu tư: Nam Long + Nhật Bản. ✓ giá từ 2,7 TỶ/Căn 2PN. ✓ TT 50% trong 30 tháng. Tư vấn 24/7. - 0901 302 000

Sửa khóa tại nhà

Mái xếp di động

Là đơn vị tiên phong dẫn đầu về cung cấp mái bạt xếp di động, thi công lắp đặt mái xếp bạt kéo trên toàn cả nước.

Thành lập công ty trọn gói, thành lập công ty

Thành lập công ty trọn gói

Công Ty Cổ Phần. Thành lập mới · Đăng ký thay đổi · Thông báo thay đổi · Tạm ngừng · Giải thể · Các trường hợp khác. Doanh Nghiệp Tư Nhân.
Báo giá thép Pomina, báo giá thép Việt Nhật, báo giá vật liệu xây dựng, sắt thép xây dựng, cát xây dựng, đá xây dựng

Báo giá thép Pomina

Báo giá thép Pomina, báo giá thép Việt Nhật, báo giá vật liệu xây dựng, sắt thép xây dựng, cát xây dựng, đá xây dựng
Căn hộ City Gate 3, can ho city gate 3

Căn hộ City Gate 3

Căn hộ City Gate 3 3 nằm gần trục giao thông huyết mạch của thành phố: Đại lộ Đông - Tây, đường Hồ Học Lãm, đường An Dương Vương, Vành đai trong.
Dự án West Lakes Golf & Villas tọa lạc tại số 145, Tỉnh lộ 822, Ấp Chánh, Xã Tân Mỹ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.

Dự án West Lakes Golf & Villas

Dự án West Lakes Golf & Villas tọa lạc tại số 145, Tỉnh lộ 822, Ấp Chánh, Xã Tân Mỹ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.
Dự án căn hộ the Elysium Quận 7

Dự án căn hộ the Elysium Quận 7

Dự án căn hộ Elysium towers sở hữu vị trí đắc địa, tọa lạc tại Đường Gò Ô Môi QUận 7 TPHCM. Elysium tower có không gian mát mẻ, yên bình.
khoan cắt bê tông, khoan rút lõi bê tông, đục phá bê tông, khoan sàn bê tông

Khoan cắt bê tông Tphcm

Khoan cắt bê tông Tphcm chuyên khoan cắt bê tông, khoan rút lõi bê tông, đục phá bê tông, khoan sàn bê tông.
TThu mua phế liệu Tphcm

Thu mua phế liệu Tphcm

Thu mua phế liệu Tphcm, thu mua phế liệu đồng, thu mua phế liệu nhôm, thu mua phế liệu Inox, thu mua phế liệu sắt.
Cát đá xây dựng

Cát đá xây dựng

Công ty liên tục phát triển và không ngừng lớn mạnh, trở thành một trong những nhà cung cấp vật liệu xây dựng hàng đầu cho các dự án xây dựng đô thị, nhà ở ..
chuyển nhà thành hưng

Chuyển nhà thành hưng

Chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển Sài gòn Thành Hưng nhà trọn gói giá rẻ tại Tp.HCM ⭕ Dọn nhà uy tín ⭐ Chất lượng ⭕ Tư vấn khảo sát Miễn Phí.
Thiết kế hồ cá koi

Thiết kế thi công hồ cá koi

Thiết Kế Thi Công Hồ Cá Koi đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng và hoàn thành tốt công việc được nhận. Với mong muốn luôn mang lại sự hài lòng nhất đối với quý khách.
Sắt thép xây dựng

Sắt thép xây dựng

Tôn Thép Mạnh Hà cung cấp thép tấm, thép hình, thép ống, thép hộp các loại của các nhà máy như Hyundai, Posco, Dongkuk, JFE, Nippon, Kobe, Hoà Phát, Seah...
Lắp đặt camera, lắp đặt camera Tphcm

Lắp đặt camera Tphcm

Lắp đặt camera tại tphcm chuyên nghiệp tại các quận trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh: quận 1, quận 2, quận 3, quận 4, quận 5, quân 6, quận 7, quận 8, quận 9, quận 10, quận 11, quận 12, quận bình thạnh, quận Tân Phú, quận Thủ Đức, Quận Gò Vấp, Quận Tân Bình…..v.v .
Thép Trí Việt, báo giá thép hình, báo giá thép hộp, báo giá thép ống, báo giá xà gồ xây dựng,..

Thép Trí Việt

Báo giá sắt thép xây dựng là điều mà các hộ gia đình, chủ đầu tư xây dựng phải quan tâm bởi nó ảnh hưởng tới ngân sách dự toán cho công trình.
Khoan cắt bê tông, khoan rút lõi bê tông, đục phá bê tông

Khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông tại TPHCM ( TP Hồ Chí Minh) giá rẻ nhất, phục vụ nhanh chóng 24/24. Cam kết đảm bảo an toàn chất lượng.
Khoan cắt bê tông, khoan rút lõi bê tông, đục phá bê tông

Khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông tại TPHCM ( TP Hồ Chí Minh) giá rẻ nhất, phục vụ nhanh chóng 24/24. Cam kết đảm bảo an toàn chất lượng.
Thu mua phế liệu, thu mua phế liệu giá cao, thu mua phế liệu đồng, nhôm, inox, sắt thép

Thu mua phế liệu nhôm

Công ty thu mua phế liệu Phương Nam đang mở rộng và phát triển. Dịch vụ thu mua phế liệu nhôm với số lượng lớn trên mọi miền của tổ quốc một cách nhanh chóng nhất.
Chuyển tiền trung quốc

Chuyển tiền trung quốc

Dịch vụ chuyển tiền nhân dân tệ sang Trung Quốc. Chuyển tiền từ Việt Nam sang Trung Quốc an toàn, uy tín, đảm bảo chỉ trong 2-3 phút tài khoản nhận được ...
Cung ứng lao động

Cung ứng lao động

Dịch vụ chuyển tiền nhân dân tệ sang Trung Quốc. Chuyển tiền từ Việt Nam sang Trung Quốc an toàn, uy tín, đảm bảo chỉ trong 2-3 phút tài khoản nhận được ...
Cung ứng lao động

Cung ứng lao động

Cung Ứng Lao Động chuyên dịch vụ cung ứng nhân sự, nhân lực thời vụ cho các công ty, doanh nghiệp... Dịch vụ Uy Tín✓Chuyên Nghiệp✓Nhanh Gọn.
thu mua phế liệu, thu mua phế liệu giá cao, thu mua phế liệu nhôm,thu mua phế liệu inox, thu mua phế liệu sắt, thu mua phế liệu đồng

thu mua phế liệu giá cao

Thu mua phế liệu giá cao Hưng Thịnh. Công ty thu mua phế liệu sắt, đồng, nhôm, inox - Gọi tư vấn ngay - Hoa hồng hơn 60 triệu.
Dự án biệt thự Phúc An City tọa lạc ngay mặt tiền đường tỉnh lộ 9 lộ giới 60m hiện hữu

Dự án phúc an city

Dự án biệt thự Phúc An City tọa lạc ngay mặt tiền đường tỉnh lộ 9 lộ giới 60m hiện hữu
Mua bán căn hộ Asahi tower, Giá Chủ Đầu căn hộ Asahi tower, liên hệ xem nhà mẫu Hotline: 0901 302 000.

Dự án căn hộ Asahi tower

Mua bán căn hộ Asahi tower, Giá Chủ Đầu căn hộ Asahi tower, liên hệ xem nhà mẫu Hotline: 0901 302 000.
Mua bán căn hộ City gate 4, Giá Chủ Đầu căn hộ City gate 4, liên hệ xem nhà mẫu Hotline: 090 130 2000.

Dự án căn hộ City gate 4

Mua bán căn hộ City gate 4, Giá Chủ Đầu căn hộ City gate 4, liên hệ xem nhà mẫu Hotline: 090 130 2000.
Dự án City Gate 5 – NBB 2 Garden công bố thông tin chính thức 4 mặt tiền đường Võ Văn Kiệt. Thanh toán chỉ 400 triệu trong suốt 2 năm còn được nhận lãi suất 9%/năm, 6T nhận lãi 1 lần.

Dự án City Gate 5 – NBB 2 Garden

Dự án City Gate 5 – NBB 2 Garden công bố thông tin chính thức 4 mặt tiền đường Võ Văn Kiệt. Thanh toán chỉ 400 triệu trong suốt 2 năm còn được nhận lãi suất 9%/năm, 6T nhận lãi 1 lần.
Mua bán Căn hộ NBB2 (CITY GATE 5), Giá Chủ Đầu Căn hộ NBB2 (CITY GATE 5), liên hệ xem nhà mẫu Hotline: 0936 16 11 38

Dự án căn hộ NBB2 (CITY GATE 5

Mua bán Căn hộ NBB2 (CITY GATE 5), Giá Chủ Đầu Căn hộ NBB2 (CITY GATE 5), liên hệ xem nhà mẫu Hotline: 0936 16 11 38
vách ngăn vệ sinh, vách ngăn di động | Hùng Phát

Vách ngăn vệ sinh

Đơn vị chuyên cung cấp vật tư tấm compact, phụ kiện vách ngăn vệ sinh và thi công vách ngăn vệ sinh giá rẻ, uy tín, chất lượng nhất miền nam.
Công ty seo, cong ty seo, dịch vụ seo, dich vu seo

dịch vụ Seo

Dịch vụ SEO hàng đầu tại TP.HCM. Đội ngũ chuyên gia SEO am hiểu thuật toán. Liên hệ với chúng tôi để tăng traffic và doanh thu!