Setup Google analytic 4

Google Analytics

Google Analytics 4 (GA4) là phiên bản mới của dịch vụ phân tích web của Google, được thiết kế để cung cấp thông tin về hành vi người dùng trên các trang web và ứng dụng di động.

Các bước setup Google Analytics 4?

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết từng bước:

1. Tạo tài khoản Google Analytics 4

a. Truy cập trang web của Google Analytics và bấm vào nút “Tạo tài khoản”. b. Nhập địa chỉ email và tên người dùng. c. Bấm vào nút “Tạo”.

2. Tạo thuộc tính Google Analytics 4

a. Trong tài khoản Google Analytics 4 của bạn, bấm vào nút “Tạo thuộc tính”. b. Chọn loại thuộc tính. c. Cung cấp tên và mô tả cho thuộc tính của bạn. d. Bấm vào nút “Tạo”.

3. Thêm mã theo dõi Google Analytics 4 vào trang web hoặc ứng dụng của bạn

a. Trong tài khoản Google Analytics 4 của bạn, bấm vào nút “Mã theo dõi”. b. Sao chép mã theo dõi. c. Dán mã theo dõi vào trang web hoặc ứng dụng của bạn.

4. Cài đặt phân tích nâng cao

a. Trong tài khoản Google Analytics 4 của bạn, bấm vào nút “Cài đặt”. b. Cài đặt các tùy chọn phân tích nâng cao.

Lưu ý:

 • Nếu bạn đã sử dụng phiên bản Google Analytics trước, bạn có thể chuyển đổi sang Google Analytics 4.
 • Google Analytics 4 không tương thích với các tính năng và báo cáo của các phiên bản Google Analytics trước. Bạn có thể sử dụng các công cụ và dịch vụ chuyển đổi dữ liệu để chuyển dữ liệu từ phiên bản Google Analytics trước sang Google Analytics 4.

Một số mẹo khi setup Google Analytics 4:

 • Tìm hiểu về cách đo lường mới của GA4. GA4 sử dụng một cách tiếp cận đo lường mới so với các phiên bản trước.
 • Tạo kế hoạch phân tích. Trước khi bắt đầu thu thập dữ liệu, hãy dành thời gian để suy nghĩ về những gì bạn muốn đo lường.
 • Theo dõi hiệu quả của các chiến dịch marketing. Sử dụng dữ liệu GA4 để theo dõi hiệu quả của các chiến dịch marketing của bạn.
 • Tích hợp GA4 với các sản phẩm Google khác. GA4 có thể được tích hợp với các sản phẩm Google khác, chẳng hạn như Google Ads và Google Marketing Platform.

Ga

Các tài khoản và thuộc tính Google Analytics 4?

Trong Google Analytics 4, tài khoản là mức độ cao nhất và chứa nhiều thuộc tính riêng biệt, mỗi thuộc tính đại diện cho một trang web, ứng dụng hoặc thiết bị di động cụ thể.

Tài khoản Google Analytics 4

Một tài khoản Google Analytics 4 bao gồm nhiều thuộc tính. Tài khoản này sử dụng để quản lý các thuộc tính và truy cập dữ liệu từ chúng.

Thuộc tính Google Analytics 4

Một thuộc tính Google Analytics 4 đại diện cho một trang web, ứng dụng hoặc thiết bị di động cụ thể. Chúng được dùng để thu thập dữ liệu và tạo các báo cáo.

Mối quan hệ giữa tài khoản và thuộc tính Google Analytics 4

Tài khoản Google Analytics 4 là mức độ cao nhất, bao gồm nhiều thuộc tính. Mỗi thuộc tính Google Analytics 4 thuộc về một tài khoản Google Analytics 4 cụ thể.

Các loại thuộc tính Google Analytics 4

Google Analytics 4 hỗ trợ hai loại thuộc tính:

 1. Thuộc tính trang web: Sử dụng để theo dõi dữ liệu từ trang web.

 2. Thuộc tính ứng dụng: Dùng để theo dõi dữ liệu từ ứng dụng.

Cách tạo tài khoản và thuộc tính Google Analytics 4

Để tạo tài khoản và thuộc tính Google Analytics 4, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 1. Truy cập trang web của Google Analytics và nhấp vào nút “Tạo tài khoản”.
 2. Cung cấp địa chỉ email và tên người dùng.
 3. Nhấp vào nút “Tạo”.
 4. Trong tài khoản Google Analytics 4 của bạn, nhấp vào nút “Tạo thuộc tính”.
 5. Chọn loại thuộc tính.
 6. Cung cấp tên và mô tả cho thuộc tính của bạn.
 7. Nhấp vào nút “Tạo”.

Lưu ý:

 • Nếu bạn đã sử dụng phiên bản Google Analytics trước đây, bạn có thể chuyển đổi sang Google Analytics 4.
 • Google Analytics 4 không tương thích với các tính năng và báo cáo của các phiên bản Google Analytics trước. Để chuyển dữ liệu từ phiên bản Google Analytics trước sang Google Analytics 4, bạn có thể sử dụng các công cụ và dịch vụ chuyển đổi dữ liệu.

Các chỉ số và phân tích Google Analytics 4?

Google Analytics 4 (GA4) cung cấp một bộ công cụ phân tích toàn diện để giúp bạn thấu hiểu sâu hơn về khách hàng và đo lường hiệu suất của các chiến dịch tiếp thị của bạn.

Các Chỉ Số trong Google Analytics 4

Các chỉ số trong Google Analytics 4 là các con số cơ bản đại diện cho dữ liệu, ví dụ: lượt truy cập trang, lượt xem trang, và tỷ lệ chuyển đổi.

Các Phân Tích trong Google Analytics 4

Các phân tích trong Google Analytics 4 là cách bạn trình bày và tổ chức dữ liệu, ví dụ: biểu đồ, bảng, và báo cáo.

Các Chỉ Số và Phân Tích Phổ Biến trong Google Analytics 4

Dưới đây là một số chỉ số và phân tích phổ biến trong Google Analytics 4:

 1. Số Lượt Truy Cập Trang: Số lần người dùng truy cập trang web hoặc ứng dụng của bạn.

 2. Số Lượt Xem Trang: Số lần người dùng xem một trang cụ thể trên trang web hoặc ứng dụng của bạn.

 3. Thời Gian Trên Trang: Thời gian trung bình mà người dùng dành cho một trang cụ thể trên trang web hoặc ứng dụng của bạn.

 4. Tỷ Lệ Thoát: Tỷ lệ phần trăm người dùng rời khỏi trang web hoặc ứng dụng của bạn sau khi xem chỉ một trang.

 5. Nguồn Khách Hàng: Nguồn mà người dùng tìm thấy trang web hoặc ứng dụng của bạn.

 6. Tương Tác: Các hành động mà người dùng thực hiện trên trang web hoặc ứng dụng của bạn, chẳng hạn như nhấp vào liên kết hoặc tải xuống nội dung.

 7. Chuyển Đổi: Mục tiêu mà bạn muốn người dùng đạt được, chẳng hạn như mua hàng hoặc đăng ký nhận bản tin.

Cách Sử Dụng Chỉ Số và Phân Tích trong Google Analytics 4

Bạn có thể sử dụng các chỉ số và phân tích trong Google Analytics 4 để:

 • Hiểu về Khách Hàng của Bạn: Chúng giúp bạn nắm rõ thông tin về khách hàng của mình, ví dụ như nguồn gốc, sở thích, và quá trình mua hàng.

 • Theo Dõi Hiệu Quả Các Chiến Dịch Tiếp Thị: Chúng giúp bạn theo dõi hiệu suất của các chiến dịch tiếp thị, bao gồm lượt truy cập từ các chiến dịch và tỷ lệ chuyển đổi từ chúng.

 • Cải Thiện Trải Nghiệm Người Dùng: Các chỉ số và phân tích có thể giúp bạn phát hiện các điểm yếu trên trang web hoặc ứng dụng của bạn và cải thiện chúng.

Lưu ý:

 • Google Analytics 4 sử dụng một cách tiếp cận đo lường mới so với các phiên bản trước. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách đo lường mới trong Google Analytics 4.

 • Để chuyển dữ liệu từ phiên bản Google Analytics trước sang Google Analytics 4, bạn có thể sử dụng các công cụ và dịch vụ chuyển đổi dữ liệu.

Google Analytics 4

Cách đo lường hiệu quả của Google Analytics 4?

Để đo lường hiệu quả của Google Analytics 4, bạn cần xác định mục tiêu cụ thể và lựa chọn các chỉ số và phân tích phù hợp để đo lường chúng.

Các Bước Đo Lường Hiệu Quả của Google Analytics 4:

 1. Xác định Mục Tiêu: Đầu tiên, bạn cần xác định mục tiêu của mình. Trước khi bắt đầu đo lường, hãy dành thời gian để suy nghĩ về những gì bạn muốn đạt được thông qua Google Analytics 4. Mục tiêu có thể bao gồm tăng nhận thức về thương hiệu, tạo khách hàng tiềm năng, tăng tỷ lệ chuyển đổi hoặc cải thiện trải nghiệm người dùng.

 2. Chọn Các Chỉ Số và Phân Tích Phù Hợp: Sau khi xác định các mục tiêu, bạn cần lựa chọn các chỉ số và phân tích phù hợp để đo lường chúng. Google Analytics 4 cung cấp một bộ công cụ toàn diện, giúp bạn tìm thấy các chỉ số và phân tích thích hợp với mục tiêu của bạn.

 3. Thu Thập Dữ Liệu: Tiếp theo, bạn cần bắt đầu thu thập dữ liệu. Google Analytics 4 sẽ tự động thu thập dữ liệu từ trang web hoặc ứng dụng của bạn.

 4. Phân Tích Dữ Liệu: Sau khi thu thập dữ liệu, bạn cần phân tích dữ liệu để hiểu về hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị và các thay đổi trên trang web hoặc ứng dụng của bạn.

 5. Hành Động Dựa Trên Dữ Liệu: Cuối cùng, dựa trên dữ liệu đã thu thập và phân tích, bạn cần thực hiện hành động để cải thiện trang web hoặc ứng dụng của bạn và đạt được các mục tiêu của mình.

Một Số Chỉ Số và Phân Tích Phổ Biến để Đo Lường Hiệu Quả của Google Analytics 4:

 • Số Lượt Truy Cập Trang: Số lần người dùng truy cập trang web hoặc ứng dụng của bạn.

 • Số Lượt Xem Trang: Số lần người dùng xem một trang cụ thể trên trang web hoặc ứng dụng của bạn.

 • Thời Gian Trên Trang: Thời gian trung bình mà người dùng dành cho một trang cụ thể trên trang web hoặc ứng dụng của bạn.

 • Tỷ Lệ Thoát: Tỷ lệ phần trăm người dùng rời khỏi trang web hoặc ứng dụng của bạn sau khi xem chỉ một trang.

 • Nguồn Khách Hàng: Nguồn mà người dùng tìm thấy trang web hoặc ứng dụng của bạn.

 • Tương Tác: Các hành động mà người dùng thực hiện trên trang web hoặc ứng dụng của bạn, ví dụ như nhấp vào liên kết hoặc tải xuống nội dung.

 • Chuyển Đổi: Mục tiêu mà bạn muốn người dùng đạt được, chẳng hạn như mua hàng hoặc đăng ký nhận bản tin.

Mẹo Để Đo Lường Hiệu Quả của Google Analytics 4:

 • Sử Dụng Chỉ Số và Phân Tích Phù Hợp: Lựa chọn các chỉ số và phân tích phù hợp với mục tiêu của bạn giúp bạn hiểu rõ hơn về hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị và các thay đổi trên trang web hoặc ứng dụng của bạn.

 • So Sánh Dữ Liệu Theo Thời Gian: So sánh dữ liệu theo thời gian giúp bạn hiểu rõ hơn về hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị và các thay đổi trên trang web hoặc ứng dụng của bạn.

 • Tìm Kiếm Xu Hướng: Tìm kiếm xu hướng trong dữ liệu giúp bạn xác định các cơ hội để cải thiện trang web hoặc ứng dụng của bạn.

Các Công Cụ và Dịch Vụ Hỗ Trợ Đo Lường Hiệu Quả của Google Analytics 4:

 • Google Analytics 4 Attribution: Công cụ này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách khách hàng của bạn tương tác với các kênh tiếp thị khác nhau.

 • Google Analytics 4 Audience: Công cụ này giúp bạn hiểu rõ hơn về khách hàng của bạn, bao gồm thông tin về đối tượng và sở thích của họ.

 • Google Analytics 4 Conversions: Công cụ này giúp bạn theo dõi hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị dựa trên các mục tiêu của bạn.

Các lợi ích của Google Analytics 4?

Google Analytics 4 (GA4) là phiên bản mới nhất của Google Analytics, ra mắt vào năm 2020, và nó mang đến một loạt lợi ích so với các phiên bản trước đó, bao gồm:

 1. Dữ liệu Toàn Diện: GA4 cung cấp thông tin về hành vi của người dùng trên mọi kênh, bao gồm trang web, ứng dụng di động và các thiết bị khác.

 2. Thân Thiện Với Thiết Bị Di Động: GA4 được thiết kế để hoạt động tốt trên các thiết bị di động, đảm bảo theo dõi hành vi của người dùng trên mọi nền tảng.

 3. Tích Hợp Với Các Sản Phẩm Google Khác: GA4 có khả năng tích hợp dễ dàng với các sản phẩm khác của Google như Google Ads và Google Marketing Platform.

Dưới đây là những lợi ích cụ thể của Google Analytics 4:

 • Hiểu Rõ Hơn Về Khách Hàng: GA4 cung cấp thông tin về hành vi của người dùng trên tất cả các kênh, giúp bạn hiểu rõ hơn về khách hàng của mình, bao gồm nguồn gốc, quan tâm và vị trí trong quá trình mua sắm.

 • Theo Dõi Hiệu Quả Của Chiến Dịch Marketing: GA4 cung cấp dữ liệu về hiệu suất của các chiến dịch tiếp thị trên mọi kênh, giúp bạn tối ưu hóa chiến dịch của bạn.

 • Cải Thiện Trải Nghiệm Người Dùng: GA4 cung cấp thông tin về cách người dùng tương tác với trang web hoặc ứng dụng của bạn, giúp bạn tạo ra trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Ngoài ra, GA4 cũng có những tính năng mới bao gồm:

 • Hệ Thống Đo Lường Mới: GA4 sử dụng một hệ thống đo lường mới, khác với hệ thống của các phiên bản trước, giúp bạn hiểu rõ hơn về hành vi của người dùng trên mọi kênh.

 • Phân Tích Nâng Cao: GA4 cung cấp tính năng phân tích nâng cao, giúp bạn thâm nhập sâu hơn vào dữ liệu của mình và tìm ra thông tin quan trọng.

 • Khả Năng Tích Hợp Với Các Sản Phẩm Google Khác: GA4 có khả năng kết nối dễ dàng với các sản phẩm khác của Google như Google Ads và Google Marketing Platform, tạo sự thuận tiện trong quản lý chiến dịch tiếp thị của bạn.

Các thách thức khi sử dụng Google Analytics 4?

Google Analytics 4 (GA4) là một công cụ mạnh mẽ có khả năng giúp bạn hiểu sâu hơn về khách hàng, theo dõi hiệu suất của chiến dịch tiếp thị và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Tuy nhiên, việc sử dụng GA4 cũng đi kèm với một số thách thức cần chú ý.

Dưới đây là một số thách thức gặp phải khi sử dụng Google Analytics 4:

 • Hệ Thống Đo Lường Mới: GA4 sử dụng một hệ thống đo lường hoàn toàn mới, khác với hệ thống đo lường của các phiên bản trước. Điều này có thể gây khó khăn cho những người đã quen với hệ thống đo lường trước đây.

 • Thiếu Tính Tương Thích: GA4 không tương thích với các tính năng và báo cáo của các phiên bản Google Analytics trước. Để chuyển dữ liệu từ phiên bản cũ sang GA4, bạn cần sử dụng các công cụ và dịch vụ chuyển đổi dữ liệu, điều này có thể đòi hỏi thời gian và công sức.

 • Thiếu Tài Liệu và Hỗ Trợ: Vì GA4 là một công cụ mới, nên tài liệu và hỗ trợ có thể chưa đầy đủ. Để giải quyết các vấn đề, bạn có thể phải tìm kiếm sự hỗ trợ từ các chuyên gia, mặc dù thông tin có sẵn trên trang web chính thức của Google Analytics.

Dưới đây là một số gợi ý để vượt qua các thách thức khi sử dụng Google Analytics 4:

 • Học Về Hệ Thống Đo Lường Mới: Google Analytics cung cấp tài liệu và hướng dẫn về hệ thống đo lường mới. Bạn cũng có thể tham gia vào các khóa đào tạo trực tuyến hoặc đào tạo trực tiếp để làm quen với hệ thống này.

 • Sử Dụng Công Cụ và Dịch Vụ Chuyển Đổi Dữ Liệu: Nếu bạn đang sử dụng phiên bản cũ của Google Analytics, bạn có thể sử dụng các công cụ và dịch vụ chuyển đổi dữ liệu để dễ dàng chuyển dữ liệu sang GA4.

 • Tìm Sự Hỗ Trợ Từ Chuyên Gia: Nếu bạn gặp khó khăn khi sử dụng GA4, bạn có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ các chuyên gia. Google Analytics cung cấp dịch vụ hỗ trợ trả phí và miễn phí để giúp bạn giải quyết các vấn đề và khám phá tối ưu hóa công cụ này.

Những lưu ý khi setup Google Analytics 4?

Dưới đây là một số hướng dẫn khi cài đặt Google Analytics 4:

 1. Hiểu rõ về Hệ Thống Đo Lường Mới: Google Analytics 4 sử dụng một hệ thống đo lường mới, khác với hệ thống đo lường của các phiên bản trước. Trước khi bắt đầu cài đặt, hãy dành thời gian để hiểu rõ hệ thống đo lường mới này.

 2. Chọn Mục Tiêu Phù Hợp: Trước khi cài đặt Google Analytics 4, xác định rõ mục tiêu của bạn. Hãy xem xét việc bạn muốn theo dõi điều gì và đo lường những khía cạnh nào của hoạt động trực tuyến của bạn. Các mục tiêu này sẽ hướng dẫn quá trình cài đặt.

 3. Tạo Kế Hoạch Phân Tích: Sau khi hoàn tất cài đặt, hãy tạo một kế hoạch phân tích. Xác định các chỉ số và phân tích cần thiết để đo lường hiệu quả của chiến dịch marketing và thay đổi trang web hoặc ứng dụng của bạn.

 4. Theo Dõi Hiệu Quả: Sau khi cài đặt, đảm bảo bạn liên tục theo dõi hiệu quả của chiến dịch marketing và sự thay đổi trên trang web hoặc ứng dụng của bạn. Theo dõi giúp bạn xác định cơ hội để cải thiện và tối ưu hóa chiến dịch.

Dưới đây là một số mẹo cụ thể khi cài đặt Google Analytics 4:

 1. Tạo Tài Khoản và Thuộc Tính: Bắt đầu bằng việc tạo tài khoản và thuộc tính Google Analytics 4. Bạn có thể thực hiện điều này trên trang web chính thức của Google Analytics.

 2. Thêm Mã Theo Dõi: Sau khi tạo tài khoản và thuộc tính, hãy sao chép và thêm mã theo dõi vào trang web hoặc ứng dụng của bạn. Mã theo dõi này sẽ giúp thu thập dữ liệu quan trọng.

 3. Cài Đặt Phân Tích Nâng Cao: Google Analytics 4 cho phép bạn cài đặt các tính năng phân tích nâng cao. Sử dụng chúng để hiểu sâu hơn về dữ liệu của bạn và tối ưu hóa chiến dịch.

 4. Tích Hợp Với Các Sản Phẩm Google Khác: Cân nhắc tích hợp Google Analytics 4 với các sản phẩm khác của Google như Google Ads và Google Marketing Platform. Việc này sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về hiệu quả của chiến dịch marketing.

Đối tượng nào nên setup Google Analytics 4?

Dưới đây là một số đối tượng nên sử dụng Google Analytics 4:

 1. Doanh Nghiệp và Tổ Chức với Trang Web hoặc Ứng Dụng: Google Analytics 4 là một công cụ mạnh mẽ giúp các doanh nghiệp và tổ chức hiểu rõ hơn về khách hàng, theo dõi hiệu quả của chiến dịch tiếp thị và cải thiện trải nghiệm người dùng trên trang web hoặc ứng dụng của họ.

 2. Nhà Tiếp Thị: Google Analytics 4 cung cấp dữ liệu chi tiết về hiệu suất của các chiến dịch tiếp thị, giúp nhà tiếp thị tối ưu hóa chiến dịch của họ, theo dõi hiệu quả qua các kênh và xác định cơ hội để cải thiện hiệu suất của các chiến dịch.

 3. Nhà Phát Triển Ứng Dụng: Google Analytics 4 cung cấp thông tin về cách người dùng tương tác với ứng dụng, giúp nhà phát triển ứng dụng hiểu rõ hơn về trải nghiệm người dùng. Nó cũng giúp theo dõi hiệu suất các thay đổi được thực hiện trên ứng dụng và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

Dưới đây là một số lý do cụ thể tại sao những đối tượng này nên sử dụng Google Analytics 4:

Doanh Nghiệp và Tổ Chức có Trang Web hoặc Ứng Dụng:

 • Hiểu rõ hơn về khách hàng, bao gồm nguồn gốc, quan tâm và hành vi của họ.
 • Theo dõi hiệu suất chiến dịch tiếp thị trên nhiều kênh khác nhau.
 • Cải thiện trải nghiệm người dùng để tăng tỷ lệ chuyển đổi.

Nhà Tiếp Thị:

 • Tối ưu hóa chiến dịch tiếp thị dựa trên dữ liệu chi tiết về hiệu suất chiến dịch.
 • Theo dõi hiệu quả của các chiến dịch trên nhiều kênh để cải thiện chiến lược tiếp thị.
 • Xác định cơ hội để tối ưu hóa hiệu suất chiến dịch tiếp thị.

Nhà Phát Triển Ứng Dụng:

 • Hiểu rõ cách người dùng tương tác với ứng dụng.
 • Theo dõi hiệu suất các thay đổi trên ứng dụng.
 • Cải thiện trải nghiệm người dùng trên ứng dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

thu mua phế liệu Phát Thành Đạt

Thu mua phế liệu Phát Thành Đạt

Phế liệu là những vật liệu đã qua sử dụng và không còn có giá trị sử dụng nữa, nhưng vẫn có thể được tái chế hoặc sử dụng để sản xuất các sản phẩm mới. Việc thu mua phế liệu đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, đồng thời cũng tạo ra nguồn thu nhập cho những người tham gia vào hoạt động này.
Thu mua phế liệu Phúc Lộc Tài

Thu mua phế liệu Phúc Lộc Tài

Các doanh nghiệp và tổ chức chuyên thu mua phế liệu thường sử dụng các phương thức quảng cáo để tiếp cận với khách hàng tiềm năng. Ngoài ra, họ cũng cung cấp dịch vụ vận chuyển và xử lý phế liệu, giúp cho khách hàng tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình thu gom.
báo giá thép hình, báo giá thép hộp, báo giá thép ống, báo giá xà gồ xây dựng,..

Tôn thép Sáng Chinh

Nhà phân phối và mua bán: Thép hình, Thép hộp, Thép ống, Thép tấm, tôn, xà gồ.Thép là một trong những vật liệu xây dựng quan trọng, được sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng. Trong đó, thép hình, thép hộp, thép ống, thép tấm, tôn, xà gồ là những loại thép thông dụng được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Seo việt

Seo việt

Seo việt chuyên cung cấp dịch vụ seo, thiết kế website. Khi bắt đầu kinh doanh trên môi trường trực tuyến, một trang web chuyên nghiệp và hiệu quả là rất quan trọng. Nó không chỉ giúp doanh nghiệp tạo dựng được hình ảnh thương hiệu mạnh mẽ trên Internet, mà còn là nơi mà khách hàng tiềm năng đầu tiên có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm và dịch vụ của bạn.
Khoan cắt bê tông 247

Giá khoan cắt bê tông

Chúng tôi cam kết mang lại cho khách hàng những giải pháp tối ưu và đảm bảo chất lượng trong quá trình thi công các công trình xây dựng.
Máy phát điện công nghiệp Võ Gia

Máy phát điện công nghiệp

Chúng tôi cung cấp các loại máy phát điện của các thương hiệu nổi tiếng như: Máy phát điện cummins, Máy phát điện Doosan.Do đó, việc tư vấn và lắp đặt máy phát điện công nghiệp nên được thực hiện bởi các chuyên gia có kinh nghiệm và uy tín trong ngành.
Phế liệu Nhật Minh

Thu mua phế liệu giá cao

Nhật Minh chuyên thu mua các loại như:Phế liệu inox, Phế liệu nhôm, Phế liệu sắt, Phế liệu đồng. . Quá trình thu mua phế liệu được thực hiện bởi các doanh nghiệp thu mua phế liệu, hoặc các cơ sở chế biến phế liệu.
Lắp đặt camera Tphcm

Lắp đặt camera

Chúng tôi cung cấp dịch vụ lắp đặt camera Tphcm, Lắp đặt camera quận 7, lắp đặt camera quận gò vấp. Điều này giúp cho việc giám sát trở nên chính xác hơn, cải thiện đáng kể khả năng phát hiện và ngăn chặn các hành vi phạm pháp.
Taxi nội bài, đặt xe sân bay

Dịch vụ taxi nội bài Hà nội

Đặt xe sân bay Phúc Hà Đặt xe Hà nội - Taxi Nội Bài giá rẻ - Dịch vụ taxi nội bài,Taxi nội bài, Taxi gia đình, Đặt xe đường dài, Taxi nội bài 7 chỗ. Khách hàng có thể đặt dịch vụ taxi nội bài Hà Nội trực tiếp qua điện thoại hoặc qua các ứng dụng đặt xe trực tuyến.
Thu mua phế liệu Thịnh Vượng

Thu mua phế liệu Thịnh Vượng

Khảo Sát Báo Giá Nhanh Chóng. Thu Mua Phế Liệu Công Trình. Tuy nhiên, việc thu mua phế liệu cũng cần phải tuân thủ các quy định về môi trường và an toàn lao động để đảm bảo sức khỏe cho người lao động và người dân, đồng thời tránh những tác động tiêu cực đến môi trường.
Báo giá thép hình, báo giá thép hộp, báo giá thép ống, báo giá tôn xây dựng, báo giá xà gồ xây dựng

Sắt thép xây dựng

Cập nhật bảng giá thép hình, giá thép ống, giá thép tấm, giá thép hộp. Nó được sử dụng trong rất nhiều công trình từ nhà ở đến cầu đường, từ tòa nhà cao tầng đến nhà máy sản xuất.
vật liệu xây dựng cmc, giá cát xây dựng, giá cát san lấp

Giá đá xây dựng

Báo giá cát xây dựng mới nhất tại Tphcm. Trong ngành xây dựng hiện nay, vật liệu được sử dụng rộng rãi và phổ biến chính là đá xây dựng. Bảng báo giá đá xây dựng - đá 0x4, đá 4x6,.
vật liệu xây dựng cmc, giá cát xây dựng, giá cát san lấp

Giá cát san lấp

Báo giá cát xây dựng mới nhất tại Tphcm. Bảng báo giá cát bơm nền mới nhất hôm nay, cát san lấp mặt bằng có gì đặc biệt và nó đóng vai trò như thế nào trong xây dựng hãy theo dõi trong chủ đề này.
xe banh bánh, xe ba gác

Xe ba bánh

Xe ba gác Hoàng Phúc – Sản Xuất Xe Ba Bánh, Xe Ba Gác, Xe Lôi Chất Lượng Với Thương Hiệu 10 Năm Trên Thị Trường. Giao hàng tận nơi. Uy Tín Chất Lượng. Xe Ba Bánh.
Thu mua phế liệu Thành Phát

Thu mua phế liệu Thành Phát

Phế Liệu Nhôm, Sắt Thép, Inox, Đồng chuyên thu mua phế liệu các loại giá cao tại tp hcm và các tỉnh lân cận. Nếu quý khách cần bán phế liệu giá cao hãy liên hệ với chúng tôi.d
Công ty seo, dịch vụ seo, cong ty seo, dich vu seo

Thịt heo hữu cơ

Thịt xay hữu cơ được xay từ thịt nạc vai, thịt mông và mỡ phần, đảm bảo độ nạc - mỡ đan xen rất tinh tế, vừa miệng, phù hợp chế biến thành nhiều món ăn.
Thu mua vải, thu mua vải

Thu mua vải

Chuyên thu mua vải vụn, vải tồn kho, vải cây, vải khúc, vải rẻo, vải xéo … Từ các công ty xí nghiệp may mặc, nhà may, xưởng sản xuất về áo quần, cặp ...
giá thép hộp

giá thép hộp

Cập nhật bảng báo giá thép hộp mới nhất hiện nay gồm thép hộp đen và mạ kẽm của các nhà máy Hòa Phát, Hoa Sen, Vina One ... tư vấn viên: 0972234989 -0946234989- 0969087087- 0868666000.
Sửa khóa két sắt, sửa khóa tại nhà

Sửa khóa tại nhà

Đội ngũ thợ sửa khóa tại nhà, lành nghề, chuyên nghiệp của sửa khóa với nhiều năm kinh nghiệm giúp khắc phục sự cố trong 15 phút.
Cho thuê xe tải, cho thue xe tai, cho thuê xe tải Tphcm

Cho thuê xe tải

Cho thuê xe tải TPHCM chở hàng hoá uy tín & chuyên nghiệp ⭐ giá rẻ Siêu Tiết Kiệm, vận chuyển hàng hóa bằng xe tải đời mới.
Bốc xếp hàng hóa, boc xep hang hoa, bốc xếp, boc xep

Bốc xếp hàng hóa

Đội ngũ nhân viên bốc xếp hàng hoá Dịch Vụ Chuyển Đồ 10 năm kinh nghiệm ⭕Làm việc nhiệt tình ⭕chuyên nghiệp ⭕Chiết khấu 20%.
Thiết kế hồ cá koi

Hồ cá koi

Hồ cá koi nhận thiết kế hồ cá koi, hòn non bộ, tường thác nước và các công trình tiểu cảnh sân vườn khác tại TP HCM.
Vệ sinh công nghiệp Tphcm, vệ sinh văn phòng Tphcm

Vệ sinh công nghiệp Tphcm

Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp TPHCM. Đến với Năm Sao không chỉ có quy trình dịch vụ 5 bước chuyên nghiệp, giá tốt mà còn được phục vụ tận tâm 24/7.
May đồng phục, may dong phuc

May đồng phục

May đồng phục theo yêu cầu thiết kế mẫu đẹp miễn phí, chất liệu vải tùy chọn, công nghệ in thêu hiện đại, may đồng phục chuyên nghiệp tại xưởng.
Thiết kế hồ cá koi

Thiết kế hồ cá koi

HỒ CÁ KOI - Thiết kế sân vườn tiểu cảnh đẹp hồ cá Koi - Tư vấn thiết kế & thi công tiểu cảnh nước, hồ cá Koi, hòn non bộ.
Sửa khóa két sắt, sửa khóa tại nhà

Sửa khóa két sắt Bình Dương

Muốn mở két sắt điện tử chỉ có phần bấm phím số và cắm chìa khóa thì bạn chỉ cần ấn phím “*” tiếp theo nhập “mã số két sắt” kết thúc bằng phím “#“.
hút hầm cầu, rút hầm cầu, thống cống nghẹt, nạo vét hố ga, thông bồn cầu tại Tphcm

Hút bể phốt

Chuyên hút bể phốt tại Hồ Chí Minh Giá Rẻ,✓ Phục vụ thông tắc cống, thông tắc bồn cầu, hoạt động ngày đêm, kể cả ngày nghỉ lễ tết ✓
Khoan cắt bê tông 22h chuyên cung cấp dịch vụ khoan cắt bê tông, đục phá bê tông, rút lõi bê tông

Khoan cắt bê tông

Chúng Tôi Chuyên Thi Công Khoan Cắt Bê Tông ✓, Khoan Rút Lõi Bê Tông ✓, Đục Phá Bê Tông ✓. Là Đơn Vị Tiên Phong Trong Ngành Với Đội Ngũ Công Nhân.
Huấn luyện chó, trường huấn luyện chó

Huấn luyện chó

Một số giống chó như Poodle, Pug, Rottweiler, Husky, Phốc sóc… bạn có thể thực hiện các bài huấn luyện ngay tại nhà.
Khoan cắt bê tông 22h chuyên cung cấp dịch vụ khoan cắt bê tông, đục phá bê tông, rút lõi bê tông

Vách ngăn di động

Vách ngăn di động có thiết kế dạng khung xương bằng kim loại kết hợp với ván gỗ công nghiệp MDF phủ melamine, veneer, laminate hoặc vải nỉ ...
Công ty seo, cong ty seo, dịch vụ seo, dich vu seo

Công ty Seo VINASEOVIET

Công Ty Seo Top Google Tổng Thể Uy Tín Chuyển Nghiệp, Cam Kết Thứ Hạng, Chuyển ĐổI. Phương Pháp Seo Riêng Biệt, Hơn 5 Năm Kinh Nghiệt Đốt Tác Vingroup...

Thu mua phế liệu, thu mua phế liệu giá cao, thu mua phế liệu đồng, nhôm ,inox, sắt thép, niken, hợp kim

Thu mua phế liệu

Chuyên thu mua phế liệu giá cao tại TPHCM & toàn quốc ⭐Mua tận nơi, ⭐Hoa hồng cao, ⭐Thanh toán nhanh. ☎️ Liên hệ ngay nhận báo giá cao nhất.

Khoan cắt bê tông Tphcm, khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông

Nhận khoan cắt bê tông TPHCM, khoan rút lõi bê tông. Được thi công bởi đơn vị uy tín, có trách nhiệm và tâm huyết với nghề.

Khoan cắt bê tông Tphcm, khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông

Công ty Khoan Cắt Bê Tông, chuyên khoan cắt đục bê tông, tháo dỡ nhà cũ nhà xưởng, Cung cấp các dịch vụ toàn miền nam.

Khoan cắt bê tông Tphcm, khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông

Chuyên khoan cắt bê tông, khoan rút lõi bê tông, cắt đường bê tông tại Hà Nội, khoan cắt giá rẻ nhất, uy tín và chất lượng nhất.

Thu mua phế liệu giá cao

Thu mua phế liệu giá cao Việt Đức

Thu mua phế liệu nhôm giá cao trên toàn quốc. Chỉ với một cuộc gọi, chúng tôi sẽ cho đội xe chuyên dụng xuống làm việc với quý khách hàng ngay trong ngày.

Sửa khóa tại nhà

Dịch vụ sửa khóa tại nhà Đức Lộc

Thợ sửa khóa cửa tại nhà chuyên nghiệp giá rẻ Đến ngay và luôn trong 15 phút. Thợ được mở nhiều loại khóa khó an toàn không phải phá ổ khóa nhé.

Sửa khóa tại nhà

Căn hộ Akari City

Căn hộ Akari City Bình Tân giai đoạn 1 và 2.✓ Chủ đầu tư: Nam Long + Nhật Bản. ✓ giá từ 2,7 TỶ/Căn 2PN. ✓ TT 50% trong 30 tháng. Tư vấn 24/7. - 0901 302 000

Sửa khóa tại nhà

Mái xếp di động

Là đơn vị tiên phong dẫn đầu về cung cấp mái bạt xếp di động, thi công lắp đặt mái xếp bạt kéo trên toàn cả nước.

Thành lập công ty trọn gói, thành lập công ty

Thành lập công ty trọn gói

Công Ty Cổ Phần. Thành lập mới · Đăng ký thay đổi · Thông báo thay đổi · Tạm ngừng · Giải thể · Các trường hợp khác. Doanh Nghiệp Tư Nhân.
Báo giá thép Pomina, báo giá thép Việt Nhật, báo giá vật liệu xây dựng, sắt thép xây dựng, cát xây dựng, đá xây dựng

Báo giá thép Pomina

Báo giá thép Pomina, báo giá thép Việt Nhật, báo giá vật liệu xây dựng, sắt thép xây dựng, cát xây dựng, đá xây dựng
Căn hộ City Gate 3, can ho city gate 3

Căn hộ City Gate 3

Căn hộ City Gate 3 3 nằm gần trục giao thông huyết mạch của thành phố: Đại lộ Đông - Tây, đường Hồ Học Lãm, đường An Dương Vương, Vành đai trong.
Dự án West Lakes Golf & Villas tọa lạc tại số 145, Tỉnh lộ 822, Ấp Chánh, Xã Tân Mỹ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.

Dự án West Lakes Golf & Villas

Dự án West Lakes Golf & Villas tọa lạc tại số 145, Tỉnh lộ 822, Ấp Chánh, Xã Tân Mỹ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.
Dự án căn hộ the Elysium Quận 7

Dự án căn hộ the Elysium Quận 7

Dự án căn hộ Elysium towers sở hữu vị trí đắc địa, tọa lạc tại Đường Gò Ô Môi QUận 7 TPHCM. Elysium tower có không gian mát mẻ, yên bình.
khoan cắt bê tông, khoan rút lõi bê tông, đục phá bê tông, khoan sàn bê tông

Khoan cắt bê tông Tphcm

Khoan cắt bê tông Tphcm chuyên khoan cắt bê tông, khoan rút lõi bê tông, đục phá bê tông, khoan sàn bê tông.
TThu mua phế liệu Tphcm

Thu mua phế liệu Tphcm

Thu mua phế liệu Tphcm, thu mua phế liệu đồng, thu mua phế liệu nhôm, thu mua phế liệu Inox, thu mua phế liệu sắt.
Cát đá xây dựng

Cát đá xây dựng

Công ty liên tục phát triển và không ngừng lớn mạnh, trở thành một trong những nhà cung cấp vật liệu xây dựng hàng đầu cho các dự án xây dựng đô thị, nhà ở ..
chuyển nhà thành hưng

Chuyển nhà thành hưng

Chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển Sài gòn Thành Hưng nhà trọn gói giá rẻ tại Tp.HCM ⭕ Dọn nhà uy tín ⭐ Chất lượng ⭕ Tư vấn khảo sát Miễn Phí.
Thiết kế hồ cá koi

Thiết kế thi công hồ cá koi

Thiết Kế Thi Công Hồ Cá Koi đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng và hoàn thành tốt công việc được nhận. Với mong muốn luôn mang lại sự hài lòng nhất đối với quý khách.
Sắt thép xây dựng

Sắt thép xây dựng

Tôn Thép Mạnh Hà cung cấp thép tấm, thép hình, thép ống, thép hộp các loại của các nhà máy như Hyundai, Posco, Dongkuk, JFE, Nippon, Kobe, Hoà Phát, Seah...
Lắp đặt camera, lắp đặt camera Tphcm

Lắp đặt camera Tphcm

Lắp đặt camera tại tphcm chuyên nghiệp tại các quận trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh: quận 1, quận 2, quận 3, quận 4, quận 5, quân 6, quận 7, quận 8, quận 9, quận 10, quận 11, quận 12, quận bình thạnh, quận Tân Phú, quận Thủ Đức, Quận Gò Vấp, Quận Tân Bình…..v.v .
Thép Trí Việt, báo giá thép hình, báo giá thép hộp, báo giá thép ống, báo giá xà gồ xây dựng,..

Thép Trí Việt

Báo giá sắt thép xây dựng là điều mà các hộ gia đình, chủ đầu tư xây dựng phải quan tâm bởi nó ảnh hưởng tới ngân sách dự toán cho công trình.
Khoan cắt bê tông, khoan rút lõi bê tông, đục phá bê tông

Khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông tại TPHCM ( TP Hồ Chí Minh) giá rẻ nhất, phục vụ nhanh chóng 24/24. Cam kết đảm bảo an toàn chất lượng.
Khoan cắt bê tông, khoan rút lõi bê tông, đục phá bê tông

Khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông tại TPHCM ( TP Hồ Chí Minh) giá rẻ nhất, phục vụ nhanh chóng 24/24. Cam kết đảm bảo an toàn chất lượng.
Thu mua phế liệu, thu mua phế liệu giá cao, thu mua phế liệu đồng, nhôm, inox, sắt thép

Thu mua phế liệu nhôm

Công ty thu mua phế liệu Phương Nam đang mở rộng và phát triển. Dịch vụ thu mua phế liệu nhôm với số lượng lớn trên mọi miền của tổ quốc một cách nhanh chóng nhất.
Chuyển tiền trung quốc

Chuyển tiền trung quốc

Dịch vụ chuyển tiền nhân dân tệ sang Trung Quốc. Chuyển tiền từ Việt Nam sang Trung Quốc an toàn, uy tín, đảm bảo chỉ trong 2-3 phút tài khoản nhận được ...
Cung ứng lao động

Cung ứng lao động

Dịch vụ chuyển tiền nhân dân tệ sang Trung Quốc. Chuyển tiền từ Việt Nam sang Trung Quốc an toàn, uy tín, đảm bảo chỉ trong 2-3 phút tài khoản nhận được ...
Cung ứng lao động

Cung ứng lao động

Cung Ứng Lao Động chuyên dịch vụ cung ứng nhân sự, nhân lực thời vụ cho các công ty, doanh nghiệp... Dịch vụ Uy Tín✓Chuyên Nghiệp✓Nhanh Gọn.
thu mua phế liệu, thu mua phế liệu giá cao, thu mua phế liệu nhôm,thu mua phế liệu inox, thu mua phế liệu sắt, thu mua phế liệu đồng

thu mua phế liệu giá cao

Thu mua phế liệu giá cao Hưng Thịnh. Công ty thu mua phế liệu sắt, đồng, nhôm, inox - Gọi tư vấn ngay - Hoa hồng hơn 60 triệu.
Dự án biệt thự Phúc An City tọa lạc ngay mặt tiền đường tỉnh lộ 9 lộ giới 60m hiện hữu

Dự án phúc an city

Dự án biệt thự Phúc An City tọa lạc ngay mặt tiền đường tỉnh lộ 9 lộ giới 60m hiện hữu
Mua bán căn hộ Asahi tower, Giá Chủ Đầu căn hộ Asahi tower, liên hệ xem nhà mẫu Hotline: 0901 302 000.

Dự án căn hộ Asahi tower

Mua bán căn hộ Asahi tower, Giá Chủ Đầu căn hộ Asahi tower, liên hệ xem nhà mẫu Hotline: 0901 302 000.
Mua bán căn hộ City gate 4, Giá Chủ Đầu căn hộ City gate 4, liên hệ xem nhà mẫu Hotline: 090 130 2000.

Dự án căn hộ City gate 4

Mua bán căn hộ City gate 4, Giá Chủ Đầu căn hộ City gate 4, liên hệ xem nhà mẫu Hotline: 090 130 2000.
Dự án City Gate 5 – NBB 2 Garden công bố thông tin chính thức 4 mặt tiền đường Võ Văn Kiệt. Thanh toán chỉ 400 triệu trong suốt 2 năm còn được nhận lãi suất 9%/năm, 6T nhận lãi 1 lần.

Dự án City Gate 5 – NBB 2 Garden

Dự án City Gate 5 – NBB 2 Garden công bố thông tin chính thức 4 mặt tiền đường Võ Văn Kiệt. Thanh toán chỉ 400 triệu trong suốt 2 năm còn được nhận lãi suất 9%/năm, 6T nhận lãi 1 lần.
Mua bán Căn hộ NBB2 (CITY GATE 5), Giá Chủ Đầu Căn hộ NBB2 (CITY GATE 5), liên hệ xem nhà mẫu Hotline: 0936 16 11 38

Dự án căn hộ NBB2 (CITY GATE 5

Mua bán Căn hộ NBB2 (CITY GATE 5), Giá Chủ Đầu Căn hộ NBB2 (CITY GATE 5), liên hệ xem nhà mẫu Hotline: 0936 16 11 38
vách ngăn vệ sinh, vách ngăn di động | Hùng Phát

Vách ngăn vệ sinh

Đơn vị chuyên cung cấp vật tư tấm compact, phụ kiện vách ngăn vệ sinh và thi công vách ngăn vệ sinh giá rẻ, uy tín, chất lượng nhất miền nam.
Công ty seo, cong ty seo, dịch vụ seo, dich vu seo

dịch vụ Seo

Dịch vụ SEO hàng đầu tại TP.HCM. Đội ngũ chuyên gia SEO am hiểu thuật toán. Liên hệ với chúng tôi để tăng traffic và doanh thu!