Gi谩 Xi M膬ng PC30, PC40, PC50 V脿 PCB30, PCB40, PCB50

Gi谩 Xi M膬ng PC30, PC40, PC50 V脿 PCB30, PCB40, PCB50

Xi m膬ng PC v脿 PCB l脿 g矛? C峄 nh岷痗 膽岷縩 xi m膬ng, lo岷 xi m膬ng th瓢峄漬g 膽瓢峄 ngh末 膽岷縩 膽岷 ti锚n l脿 PC v脿 PCB, 2 lo岷 nh茫n hi峄噓 ph峄 s贸ng t岷 h岷 h岷縯 c谩c lo岷 c么ng tr矛nh x芒y...