Các loại mặt bích tiêu chuẩn ANSI

Các loại mặt bích tiêu chuẩn ANSI

18/09/2020
Với hàng nghìn các quy tắc và hướng dẫn có tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của hầu hết mọi lĩnh vực từ công nghệ thông tin, các thiết bị âm thanh đến các công cụ,...
Mặt bích theo tiêu chuẩn JIS

Mặt bích theo tiêu chuẩn JIS

Tiêu chuẩn JIS là chữ viết tắt của Japan Industrial Standard – Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản. Đây là bộ các tiêu chuẩn và hướng dẫn cụ thể được sử dụng trong các hoạt động công nghiệp của Nhật...